Warsztaty praktyczne z onkologii ortopedycznej

Zapraszamy do udziału w warsztatach praktycznych z onkologii ortopedycznej na ludzkich preparatach nieutrwalonych stawu kolanowego i barkowego.

MUTARS CADAVER WORKSHOP ON ONCOLOGICAL SHOULDER AND KNEE ARTHROPLASTY

Prowadzący: dr Daniel Kotrych

14 maja 2015 godz. 8.00-11.00

Zakład Patomorfologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1

ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin

 

Szkolenie obejmować będzie praktyki chirurgiczne z zakresu:

– dojścia operacyjnego

– preparacji tkanek guza

– techniki implantacji endoprotez poresekcyjnych

 

Zgłoszenia:

POZNAŃ LAB Instytut Medycyny Praktycznej Sp. z o.o.

biuro@poznanlab.pl

k.zimnagawlas@poznanlab.pl

tel. 506 777 636

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zgłoszenia się mniej niż 6 uczestników.


 
Go to Top