Szkolenia urologiczne

Zapraszamy Państwa na wyjątkowe szkolenie praktyczne dedykowane lekarzom urologom, które prowadzą znani specjaliści i praktycy. Oferujemy kurs z zaawansowanych technik laparoskopowych, którego celem jest zdobycie i poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących technik operacyjnych stosowanych podczas zabiegów chirurgicznych m.in. częściowej resekcji nerki, oraz nefrektomii radykalnej i prostej.

Wyjątkowość naszego kursu, na tle szerokiej oferty edukacyjnej dla urologów, polega na rozbudowanej i najbardziej zaawansowanej części praktycznej, która prowadzona jest na preparatach anatomicznych nieutrwalonych ludzkich torsów.

  • Szkolenia urologiczne 5
  • Szkolenia urologiczne 6
  • Szkolenia urologiczne 7
  • Szkolenia urologiczne 8
  • Szkolenia urologiczne 9
  • Szkolenia urologiczne 10
  • Szkolenia urologiczne 11
  • Szkolenia urologiczne 12
  • Szkolenia urologiczne 13

Ludzkie preparaty nieutrwalone (tzw. cadavery) są najbardziej zaawansowaną formą edukacji medycznej. Poza brakiem ukrwienia preparat jest niemal identyczny z żywą tkanką pacjenta. Każdy lekarz ma możliwość nie tylko rewizji swojej wiedzy anatomicznej, ale może samodzielnie przećwiczyć wybraną technikę operacyjną unikając ogromnego stresu i poczucia odpowiedzialności, które towarzyszą zabiegom wykonywanym po raz pierwszy na żywym pacjencie.

Uczestnicy kursów pracują w warunkach sali operacyjnej na preparatach ludzkich torsów przebadanych pod kątem HIV, HBV, HCV i Syphilis z użyciem laparoskopów oraz oryginalnego sprzętu i narzędzi chirurgicznych, których na co dzień używają na sali operacyjnej.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz ćwiczeń praktycznych, a przy każdym preparacie ludzkiego torsu pracuje trzech lekarzy. Jest to dla Państwa unikatowa okazja, aby zdobyć, bądź utrwalić wiedzę dotyczącą anatomii chirurgicznej nerki, metod hemostazy w chirurgii laparoskopowej nerki oraz nefrektomii radykalnej i prostej oraz zweryfikować dotychczasowe techniki chirurgiczne.

Podczas ćwiczeń macie Państwo możliwość samodzielnego wykonania częściowej resekcji nerki, zabiegu wycięcia guza nerki, wypreparowania szypuły naczyniowej nerki i moczowodu, oraz wykonania szwu nerki.

POZNAŃ LAB Instytut Medycyny Praktycznej jest zarejestrowany w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej jako podmiot prowadzący kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów i jest upoważniony do przyznawania punktów edukacyjnych.

Chirurgia laparoskopowa nerek 2
Booked Event!
Urologia

Chirurgia laparoskopowa nerek

Uroginekologia w praktyce 4
Booked Event!
UrologiaGinekologia

Uroginekologia w praktyce