Szkolenia urologiczne

Zapraszamy Państwa na wyjątkowe szkolenie praktyczne dedykowane lekarzom urologom, które prowadzą znani specjaliści i praktycy. Oferujemy kurs z zaawansowanych technik laparoskopowych, którego celem jest zdobycie i poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących technik operacyjnych stosowanych podczas zabiegów chirurgicznych m.in. częściowej resekcji nerki, oraz nefrektomii radykalnej i prostej.

Wyjątkowość naszego kursu, na tle szerokiej oferty edukacyjnej dla urologów, polega na rozbudowanej i najbardziej zaawansowanej części praktycznej, która prowadzona jest na preparatach anatomicznych nieutrwalonych ludzkich torsów.

Szkolenia urologiczne 3
Szkolenia urologiczne 4
Szkolenia urologiczne 5
Szkolenia urologiczne 6
Szkolenia urologiczne 7
Szkolenia urologiczne 8
Szkolenia urologiczne 9
Szkolenia urologiczne 10
08
01
02
04
03
05
06
07
previous arrow
next arrow
08
01
02
04
03
05
06
07
previous arrow
next arrow

Ludzkie preparaty nieutrwalone (tzw. cadavery) są najbardziej zaawansowaną formą edukacji medycznej. Poza brakiem ukrwienia preparat jest niemal identyczny z żywą tkanką pacjenta. Każdy lekarz ma możliwość nie tylko rewizji swojej wiedzy anatomicznej, ale może samodzielnie przećwiczyć wybraną technikę operacyjną unikając ogromnego stresu i poczucia odpowiedzialności, które towarzyszą zabiegom wykonywanym po raz pierwszy na żywym pacjencie.

Uczestnicy kursów pracują w warunkach sali operacyjnej na preparatach ludzkich torsów przebadanych pod kątem HIV, HBV, HCV i Syphilis z użyciem laparoskopów oraz oryginalnego sprzętu i narzędzi chirurgicznych, których na co dzień używają na sali operacyjnej.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz ćwiczeń praktycznych, a przy każdym preparacie ludzkiego torsu pracuje trzech lekarzy. Jest to dla Państwa unikatowa okazja, aby zdobyć, bądź utrwalić wiedzę dotyczącą anatomii chirurgicznej nerki, metod hemostazy w chirurgii laparoskopowej nerki oraz nefrektomii radykalnej i prostej oraz zweryfikować dotychczasowe techniki chirurgiczne.

Podczas ćwiczeń macie Państwo możliwość samodzielnego wykonania częściowej resekcji nerki, zabiegu wycięcia guza nerki, wypreparowania szypuły naczyniowej nerki i moczowodu, oraz wykonania szwu nerki.

POZNAŃ LAB Instytut Medycyny Praktycznej jest zarejestrowany w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej jako podmiot prowadzący kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów i jest upoważniony do przyznawania punktów edukacyjnych.

Chirurgia laparoskopowa nerek 2
Expired!
Booked Event!
Urologia

Chirurgia laparoskopowa nerek