Szkolenia laryngologiczne

Zapraszamy Państwa na wyjątkowe szkolenia praktyczne dedykowane lekarzom laryngologom w trakcie lub po specjalizacji, które prowadzą znani specjaliści i praktycy w wybranych dziedzinach. Oferujemy kursy z chirurgii endoskopowej zatok (FESS), chirurgii ślinianki przyusznej i nerwu twarzowego, mikrochirurgii ucha oraz chirurgii zewnętrznej nosa oraz w obszarze laryngologii dziecięcej. Kursy odbywają się w naszych dwóch ośrodkach: POZNAŃ LAB w Przeźmierowie oraz w WARSAW LAB w Warszawie.

Wyjątkowość naszych kursów, na tle szerokiej oferty edukacyjnej dla laryngologów, polega na rozbudowanej i najbardziej zaawansowanej części praktycznej, która prowadzona jest na preparatach anatomicznych nieutrwalonych głów ludzkich.

  • Szkolenia larygnologiczne 6
  • Szkolenia larygnologiczne 7
  • Szkolenia larygnologiczne 8
  • Szkolenia larygnologiczne 9
  • Szkolenia larygnologiczne 10
  • Szkolenia larygnologiczne 11
  • Szkolenia larygnologiczne 12
  • Szkolenia larygnologiczne 13
  • Szkolenia larygnologiczne 14

Ludzkie preparaty nieutrwalone (tzw. cadavery) są najbardziej zaawansowaną formą edukacji medycznej. Poza brakiem ukrwienia preparat jest niemal identyczny z żywą tkanką pacjenta. Każdy lekarz ma możliwość nie tylko rewizji swojej wiedzy anatomicznej, ale może wielokrotnie przećwiczyć wybraną technikę operacyjną unikając ogromnego stresu i poczucia odpowiedzialności, które towarzyszą zabiegom wykonywanym samodzielnie  po raz pierwszy na żywym pacjencie.

Uczestnicy kursów pracują w warunkach sali operacyjnej na preparatach głów ludzkich przebadanych pod kątem HIV, HBV, HCV i Syphilis. W zależności od programu kursu preparaty głów mają wykonane CBCT w celu omówienia anatomii i planowania operacyjnego.

Uczestnicy kursów pracują w warunkach sali operacyjnej na preparatach głów ludzkich przebadanych pod kątem HIV, HBV, HCV i Syphilis. W zależności od programu kursu preparaty głów mają wykonane CBCT w celu omówienia anatomii i planowania operacyjnego.

Szkolenia składają się z części teoretycznej oraz ćwiczeń praktycznych, a przy każdym preparacie głowy ludzkiej pracuje dwóch lekarzy. Jest to dla Państwa unikatowa okazja, aby zdobyć, bądź utrwalić wiedzę dotyczącą poszczególnych dziedzin laryngologii oraz zweryfikować dotychczasowe techniki chirurgiczne.

Ogromnym zainteresowaniem kursantów cieszy się kurs dotyczący chirurgii endoskopowej zatok przynosowych (FESS), który obejmuje szerokie wprowadzenie teoretyczne (anatomia kliniczna i chirurgiczna  zatok przynosowych, omówienie podstawowych zasad w chirurgii zatok przynosowych, punkty orientacyjne w FESS, nowoczesne metody leczenia zapalenia zatok przynosowych, powikłania) i rozbudowaną część praktyczną z endoskopią zatoki czołowej i zatok przynosowych. 

Szkolenie z mikrochirurgii ucha poświęcone jest doskonaleniu podstaw wiercenia i ssakowania, uczestnicy wykonują samodzielnie drenaż wentylacyjny, płat meato-tympanalny, antromastoidektomię, epitympanotomię, tympanotomię tylną, dekompresję nerwu twarzowego i worka śródchłonki, a także labiryntektomię.

Kurs „Funkcjonalna i estetyczna chirurgia nosa zewnętrznego” obejmuje porównanie technik otwartych i wewnątrznosowych, samodzielne wykonanie zabiegu septoplastyki, rynoplastyki otwartej i zamkniętej i osteotomii, a także analizę przypadków i rozwiązań chirurgicznych.

Kurs z chirurgii ślinianki przyusznej i nerwu twarzowego stwarza Państwu możliwość samodzielnego wykonania zabiegu mikrochirurgicznego zespalania nerwu twarzowego oraz dysekcji ślinianki.

Szkolenia z zakresu laryngologii dziecięcej poświęcone są tematyce chirurgii TGDC oraz wad krtani i tchawicy, a także powikłaniom ostrego zapalenia ucha środkowego.

Partnerami kursów laryngologicznych są firmy Storz, Medtronic oraz Zeiss, które udostępniają na szkolenia niezbędny sprzęt i instrumentaria.

POZNAŃ LAB Instytut Medycyny Praktycznej jest zarejestrowany w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej jako podmiot prowadzący kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów i jest upoważniony do przyznawania punktów edukacyjnych.

Wrz 2019
Wrz 24

Funkcjonalna i estetyczna chirurgia nosa zewnętrznego

praca na świeżych, nieutrwalonych preparatach głów ludzkich; międzynarodowa kadra doświadczonych wykładowców; min. 5-godzinne warsztaty na preparatach głów ludzkich (2 osoby...

Wrz 2019
Wrz 25

Kurs chirurgii endoskopowej zatok przynosowych

praca na świeżych, nieutrwalonych preparatach głów ludzkich; międzynarodowa kadra doświadczonych wykładowców; min. 5-godzinne warsztaty na preparatach głów ludzkich (2 osoby...

Wrz 2019
Wrz 26

Chirurgia ślinianki przyusznej i nerwu twarzowego

praca na świeżych, nieutrwalonych preparatach głów ludzkich; międzynarodowa kadra doświadczonych wykładowców; min. 5-godzinne warsztaty na preparatach głów ludzkich (2 osoby...

Lis 2019
Lis 25

Kurs Sialoendoskopii

Kurs Sialoendoskopii - szkolenie na modelach zwierzęcych, z wykorzystaniem narzędzi firmy Storz Agenda Prowadzący Rejestracja Informacje Mapa   Dzień 1...

Lis 2019
Lis 28

Kurs chirurgii laserowej krtani

Kurs chirurgii laserowej krtani - szkolenie na modelach zwierzęcych, z wykorzystaniem narzędzi firmy: Agenda Prowadzący Rejestracja Informacje Mapa   Dzień...