III Kurs chirurgii gruczołów ślinowych 7
Expired!
Booked Event!
Laryngologia

III Kurs chirurgii gruczołów ślinowych

Warsztaty praktyczne na nieutrwalonych preparatach głów ludzkich .

 

Poniedziałek , 28.01.2019 Miejsce szkolenia: POZNAŃ LAB

Rejestracja uczestników.

Otwarcie kursu.

Wprowadzenie do anatomii chirurgicznej. Współczesna klasyfikacja parotidektomii

Przerwa kawowa

Sesja warsztatowa cz. I

- zajęcia praktyczne na preparatach<br /> - operacja ślinianki przyusznej step by step <br />

Lunch

Sesja warsztatowa cz. II

- zajęcia praktyczne na preparatach<br /> -operacja ślinianki przyusznej step by step <br />

Dyskusja. Podsumowanie. Certyfikaty

Kolacja w restauracji: Lars, lars &lars, Poznań, ul Wojskowa 4, City park

Wtorek, 29.01.2019 Miejsce szkolenia: Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Klinicznego im.H.Święcickiego

Operacja na żywo, czynny udział w zajęciach na bloku operacyjnym: - parotidektomia i usunięcie ślinianki podżuchwowej

(planowane 2-3 operacje, w przerwach omawiane będą techniki zbiegów). <br />

Zakończenie kursu

 

III Kurs chirurgii gruczołów ślinowych 8

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka

III Kurs chirurgii gruczołów ślinowych 8

dr n med. Hanna Klimza

III Kurs chirurgii gruczołów ślinowych 8

dr n. med. Jarosław Kałużny

 

Dane do faktury

Opłata za uczestnictwo: 3000,00 zł
Na jeden preparat przypadać będzie 2 uczestników.
Liczba uczestników szkolenia: 12

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po korku jak ubiegać się o dofinansowanie. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji

III Kurs chirurgii gruczołów ślinowych 11

Go to Top