Zabieg sterowanej regeneracji kości i implantacji oraz przeszczepy bloków kostnych w chirurgii rekonstrukcyjnej wyrostka zębodołowego 12
Expired!
Booked Event!
Stomatologia

Zabieg sterowanej regeneracji kości i implantacji oraz przeszczepy bloków kostnych w chirurgii rekonstrukcyjnej wyrostka zębodołowego

Warsztaty praktyczne na preparatach głów ludzkich. Partnerem medycznym kursu jest firma Alpha Bio.

 

Dzień 1 :Zasady regeneracji tkanki kostnej. Implantacja natychmiastowa i odroczona w strefie estetycznej. Podniesienie zatoki szczękowej – modyfikacje procedur chirurgicznych

Rejestracja uczestników.

Otwarcie kursu

Sesja teoretyczna część 1

• Zasady kwalifikacji do procedur regeneracji tkanki kostnej. Omówienie materiałów kościozastępczych, rodzaje przeszczepów kostnych.<br /> • Natychmiastowa implantacja i obciążenie w strefie estetycznej: wskazania, przeciwwskazania, uwarunkowania anatomiczne i kliniczne <br />

Przerwa kawowa

Sesja teoretyczna część 2 - ciąg dalszy

• Implantacja z jednoczasową regeneracją tkanki kostnej w przypadku zanikłego wyrostka zębodołowego - wskazania. <br /> • Implantacja w strefie estetycznej z przeszczepem tkanki łącznej<br /> • Podniesienia zatoki szczękowej metodą otwartą - z jednoczasową implantacją oraz dwuetapowo - w zależności od wskazań klinicznych<br /> <br />

Warsztaty praktyczne część 1

• Implantacja natychmiastowa.

Lunch

Warsztaty praktyczne część 2

• Implantacja z regeneracją tkanki kostnej lub/ z CTG<br /> • Sinus lift - z jednoczasową implantacja lub bez (w zależności od warunków anatomicznych<br />

Dzień 2:Regeneracja struktur kostnych z zastosowaniem ksenograftów w odcinkach bocznych techniki rozszczepu wyrostka zębodołowego oraz oraz przeszczepów blokowych kości autogennej.

Omówienie technik regeneracyjnych : GBR w odcinku bocznym szczeki lub żuchwy – technika namiotowa; bloki kostne z okolicy zatrzonowcowej oraz z bródki, rozszczepy wyrostka. Wskazania i zasady kwalifikacji. Czynniki decydujące o uzyskaniu optymalnych rezultatów- modyfikacje procedur chirurgicznych.

Przerwa kawowa

Warsztaty praktyczne część 1

• Rozszczepienie wyrostka zębodołowego.<br /> • Zabiegi GBR - technika namiotowa<br />

Lunch

Warsztaty praktyczne część 2

• Rekonstrukcja wyrostka zębodołowego z zastosowaniem bloków autogennych - kortykalnych (bone blades) i/ lub kortykalno-gabczastych.

Podsumowanie warsztatów – dyskusja. Zakończenie szkolenia wraz z wręczeniem certyfikatów.

 

Zabieg sterowanej regeneracji kości i implantacji oraz przeszczepy bloków kostnych w chirurgii rekonstrukcyjnej wyrostka zębodołowego 13

dr hab. n. med. Piotr Majewski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Collegium Medicum Uniwers...
Czytaj wiecej

 

Dane do faktury

Opłata za uczestnictwo: 7990,00 zł

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po korku jak ubiegać się o dofinansowanie. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

Zabieg sterowanej regeneracji kości i implantacji oraz przeszczepy bloków kostnych w chirurgii rekonstrukcyjnej wyrostka zębodołowego 14

Go to Top