Techniki chirurgiczne w leczeniu implantologicznym 12
Expired!
Booked Event!
Stomatologia

Techniki chirurgiczne w leczeniu implantologicznym

 

Dzień I - piątek, 17 grudnia 2021 r.

Rejestracja uczestników. Lunch

Rozpoczęcie kursu, powitanie uczestników. Omówienie zasad pracy na preparatach anatomicznych

MODUŁ 1 - Ekstrakcje zębów i metody zachowania wyrostka zębodołowego

Wprowadzenie teoretyczne, planowanie procedur opartych na przypadkach klinicznych oraz część praktyczną na ludzkich preparatach nieutrwalonych

Przerwa kawowa

MODUŁ 2 - Podniesienie dna zatoki szczękowej

Wprowadzenie teoretyczne, planowanie procedur opartych na przypadkach klinicznych oraz część praktyczną na ludzkich preparatach nieutrwalonych •Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą przy użyciu ostetomów • Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą przy użyciu expanderów do kości •Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą

Dzień II – sobota, 18 grudnia 2021 r.

MODUŁ 3 - Augumentacja boczna wyrostka oraz uwolnienie płata śluzówkowo-okostnowego

Wprowadzenie teoretyczne, planowanie procedur opartych na przypadkach klinicznych oraz część praktyczną na ludzkich preparatach nieutrwalonych

Przerwa kawowa

MODUŁ 4 - Implantacja natychmiastowa w wybranych grupach zębowych

Wprowadzenie teoretyczne, planowanie procedur opartych na przypadkach klinicznych oraz część praktyczną na ludzkich preparatach nieutrwalonych

Lunch

Analiza anatomiczna wykonanych zabiegów

Podsumowanie, dyskusja, wręczenie certyfikatów.

 

Techniki chirurgiczne w leczeniu implantologicznym 13

dr n. med. Krzysztof Gawriołek

Techniki chirurgiczne w leczeniu implantologicznym 14

lek. dent. Tomasz Klatkiewicz

 

Dane do faktury

 

Opłata za uczestnictwo: 5900 zł

Przy jednym preparacie głowy pracuje 2 uczestników.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po korku jak ubiegać się o dofinansowanie. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji

DOFINANSOWANIA: Karina Chomicz, tel. 787 536 888

Techniki chirurgiczne w leczeniu implantologicznym 15

Go to Top