Techniki chirurgiczne w leczeniu implantologicznym 4
Booked Event!
Stomatologia

Techniki chirurgiczne w leczeniu implantologicznym

 

Dzień I – piątek, 8 listopada 2024r.

Rejestracja uczestników. Lunch

Rozpoczęcie kursu, powitanie uczestników. Omówienie zasad pracy na preparatach anatomicznych

Panel wykładowy cz. I

•Ekstrakcje zębów i metody zachowania wyrostka zębodołowego •Podniesienie dna zatoki szczękowej

Przerwa kawowa. Przejście na salę warsztatową

Warsztaty praktyczne na ludzkich preparatach nieutrwalonych cz. I

•Ekstrakcje zębów i metody zachowania wyrostka zębodołowego •Podniesienie dna zatoki szczękowej

Dzień II – sobota, 9 listopada 2024r.

Panel wykładowy cz. II

• Augumentacja boczna wyrostka oraz uwolnienie płata śluzówkowo-okostnowego • Implantacja natychmiastowa w wybranych grupach zębowych

Lunch

Warsztaty praktyczne na ludzkich preparatach nieutrwalonych cz. II

• Augumentacja boczna wyrostka oraz uwolnienie płata śluzówkowo-okostnowego • Implantacja natychmiastowa w wybranych grupach zębowych

Przerwa kawowa

Warsztaty praktyczne na ludzkich preparatach nieutrwalonych c.d

Analiza anatomiczna wykonanych zabiegów

Podsumowanie, dyskusja, wręczenie certyfikatów.

 

Techniki chirurgiczne w leczeniu implantologicznym 5

dr n. med. Krzysztof Gawriołek

Techniki chirurgiczne w leczeniu implantologicznym 6

lek. dent. Tomasz Klatkiewicz

 

Dane do faktury

 

Opłata za uczestnictwo: 5800 zł

Szkolenie wyłącznie dla lekarzy z PWZ. Przy jednym preparacie głowy pracuje dwóch  uczestników.

Partner medyczny kursu:   Techniki chirurgiczne w leczeniu implantologicznym 7

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po korku jak ubiegać się o dofinansowanie. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji: Weronika Napierała, tel. 787 536 888

Informacje odnośnie dofinansowań unijnych: biuro@poznanlab.pl

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu:

  • do 30 dni przed terminem szkolenia - Organizator zwraca 100% wniesionej opłaty za kurs,
  • poniżej 30 dni, ale nie później niż 14 dni do terminu szkolenia Organizator zwraca 50% wniesionej opłaty za kurs,
  • poniżej 14 dni przed terminem szkolenia - Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

Rezygnację należy zgłosić mailowo pod adresem: biuro@poznanlab.pl

Techniki chirurgiczne w leczeniu implantologicznym 8

Go to Top