Techniki Chirurgiczne Poprawiające Pole Implantacji: Sinus Lifting, Bone Blocks, Crestal Splitting 4
Expired!
Booked Event!
Stomatologia

Techniki Chirurgiczne Poprawiające Pole Implantacji: Sinus Lifting, Bone Blocks, Crestal Splitting

Kurs z dziedziny stomatologii skierowany jest do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu technik chirurgicznych poprawiających pole implantacji. Kurs przeprowadzany jest na preparatach głów ludzkich.

Współorganizatorzy:

 • ASKO-DENT Poznańskie Centrum Implantologii
 • Thomenn Medical

 

Rejestracja. Kawa

Otwarcie kursu

Sesja teoretyczna cz. I

Przerwa kawowa

Sesja teoretyczna cz. II

Lunch

Zajęcia praktyczne na preparatach anatomicznych

Dyskusja, podsumowanie i wręczenie certyfikatów

Sesja teoretyczna cz. I

 • Anatomia i topografia  szczęki i żuchwy. Anatomia i fizjologia zatok szczękowych. Diagnostyka radiologiczna
 • Wskazania do podniesienia dna zatoki szczękowej
 • Zamknięte i otwarte podniesienia dna zatoki szczękowej
 • Implantacja i materiały stosowane w zabiegach podniesienia dna zatoki
 • Powikłania zabiegów

Sesja teoretyczna cz. II

 • Wskazania do zastosowania bloków kostnych
 • Rodzaje przeszczepów kostnych
 • Technika zabiegu przygotowania miejsca biorczego
 • Technika zabiegu pobrania bloku kostnego
 • Wskazania i techniki  zabiegu poszerzenia wyrostka zębodołowego Crest Splitting
 • Rozszczepienie wyrostka zębodołowego
 • Powikłania zabiegów

 

Techniki Chirurgiczne Poprawiające Pole Implantacji: Sinus Lifting, Bone Blocks, Crestal Splitting 5

dr hab. n. med. Krzysztof Osmola

Techniki Chirurgiczne Poprawiające Pole Implantacji: Sinus Lifting, Bone Blocks, Crestal Splitting 6

dr n. med. Andrzej Szwarczyński

Techniki Chirurgiczne Poprawiające Pole Implantacji: Sinus Lifting, Bone Blocks, Crestal Splitting 7

lek. dent. Maciej Okła

 

Dane do faktury

Opłata za uczestnictwo: 4 000,00 zł

Przy 1 preparacie anatomicznym pracować będzie 2 lekarzy.

Preparaty głów będą miały wykonane badanie CBCT.

Techniki Chirurgiczne Poprawiające Pole Implantacji: Sinus Lifting, Bone Blocks, Crestal Splitting 8

 

Go to Top