Booked Event!
Stomatologia

Techniki chirurgiczne poprawiające pole implantacji: sinus lifting, bone blocks, crestal splitting

Warsztaty praktyczne na preparatach głów ludzkich. Partnerem medycznym kursu jest firma C.Witt Dental .

 

Rejestracja. Kawa.

Otwarcie kursu.

Sesja teoretyczna

Anatomia i topografia szczęki i żuchwy. Anatomia i fizjologia zatok szczękowych. Diagnostyka radiologiczna. Wskazania do podniesienia dna zatoki szczękowej. Zamknięte i otwarte podniesienia dna zatoki szczękowej. Implantacja i materiały stosowane w zabiegach podniesienia dna zatoki.Wskazania do zastosowania bloków kostnych. Rodzaje przeszczepów kostnych. Technika zabiegu przygotowania miejsca biorczego. Technika zabiegu pobrania bloku kostnego. Wskazania i techniki zabiegu poszerzenia wyrostka zębodołowego Crest Splitting. Rozszczepienie wyrostka zębodołowego. Powikłania.

Przerwa kawowa

Zajęcia praktyczne na preparatach anatomicznych cz.1

Lunch

Zajęcia praktyczne na preparatach anatomicznych cz.2

Dyskusja, podsumowanie i wręczenie certyfikatów.

 

dr hab. n. med. Krzysztof Osmola

dr n. med. Andrzej Szwarczyński

lek. dent. Maciej Okła

 

Dane do faktury

Opłata za uczestnictwo: 4 000,00 zł

Przy 1 preparacie anatomicznym pracować będzie 2 lekarzy.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po korku jak ubiegać się o dofinansowanie. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

Go to Top