Techniki chirurgiczne poprawiające pole implantacji: sinus lifting, bone blocks, crestal splitting 17
Expired!
Booked Event!
Stomatologia

Techniki chirurgiczne poprawiające pole implantacji: sinus lifting, bone blocks, crestal splitting

Warsztaty praktyczne na preparatach głów ludzkich. Partnerem medycznym kursu jest firma C.Witt Dental .

 

Rejestracja. Kawa.

Otwarcie kursu.

Sesja teoretyczna

Anatomia i topografia szczęki i żuchwy. Anatomia i fizjologia zatok szczękowych. Diagnostyka radiologiczna. Wskazania do podniesienia dna zatoki szczękowej. Zamknięte i otwarte podniesienia dna zatoki szczękowej. Implantacja i materiały stosowane w zabiegach podniesienia dna zatoki.Wskazania do zastosowania bloków kostnych. Rodzaje przeszczepów kostnych. Technika zabiegu przygotowania miejsca biorczego. Technika zabiegu pobrania bloku kostnego. Wskazania i techniki zabiegu poszerzenia wyrostka zębodołowego Crest Splitting. Rozszczepienie wyrostka zębodołowego. Powikłania.

Przerwa kawowa

Zajęcia praktyczne cz.1

Wskazania do zastosowania bloków kostnych, Rodzaje przeszczepów kostnych, Technika zabiegu przygotowania  miejsca biorczego, Technika zabiegu pobrania bloku kostnego.

Lunch

Zajęcia praktyczne cz.2

Wskazania i techniki  zabiegu poszerzenia wyrostka zębodołowego, Crest Splitting, Rozszczepienie wyrostka zębodołowego, Powikłania po-zabiegowe.

Dyskusja, podsumowanie i wręczenie certyfikatów.

 

Techniki chirurgiczne poprawiające pole implantacji: sinus lifting, bone blocks, crestal splitting 18

dr hab. n. med. Krzysztof Osmola

Techniki chirurgiczne poprawiające pole implantacji: sinus lifting, bone blocks, crestal splitting 19

dr n. med. Andrzej Szwarczyński

Techniki chirurgiczne poprawiające pole implantacji: sinus lifting, bone blocks, crestal splitting 20

lek. dent. Maciej Okła

 

Dane do faktury

 

Opłata za uczestnictwo: 4 000,00 zł

Przy 1 preparacie anatomicznym pracować będzie 2 lekarzy.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po korku jak ubiegać się o dofinansowanie. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

Techniki chirurgiczne poprawiające pole implantacji: sinus lifting, bone blocks, crestal splitting 21

Go to Top