Spasticity treatment of lower and upper limb using Botulinum toxin - anatomical aspects 12
Expired!
Booked Event!
Neurologia

Spasticity treatment of lower and upper limb using Botulinum toxin – anatomical aspects

 

Day 1 | June 1, 2023

Registration

Opening ceremony - Agenda and Cadaver safety rules

Upper limb spasticity patterns - M. Jóźwiak

Upper limb functional anatomy and USG identification of target muscles. - A. Przystańska, A. Drużdż

Coffee Break

USG identification of target muscles - group practicals in vivo

Lunch Break

Cadaver practical workshops- part I

• Upper limb target muscle identification using USG: biceps brachii brachialis, brachioradialis, pronator teres, pronator quadratus, flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, flexor digitorum profundus & superficialis, flexor pollicis longus, adductor pollicis.<br /> • Needle positioning and visualization technique (in and out of plane). <br /> • USG-guided muscle injection practicals - injecting dyes. <br />

Coffee Break

Upper limb cadaver dissection - inspecting target muscle and injection site.

Summary and Discussion.

Dinner

Day 2 | June 2, 2023

Lower limb spasticity patterns - M. Jóźwiak

Lower limb functional anatomy and USG identification of target muscles.- A. Przystańska, A. Drużdż

Coffee Break

USG identification of target muscles - group practicals in vivo

Cadaver practical workshops- part II

Lower limb target muscle identification using USG: tibialis posterior, soleus, gastrocnemius lateral & medial head, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus, flexor hallucis brevis, flexor digitorum longus, extensor hallucis longus;<br /> USG-guided muscle injection practicals - injecting dyes.<br />

Lower limb cadaver dissection - inspecting target muscle and injection site.

Summary. Discussion. Certificates.

13:35 - 14:15

 

Spasticity treatment of lower and upper limb using Botulinum toxin - anatomical aspects 13

Prof. Marek Jóźwiak, MD, Ph.D

Orthopedics & Rehabilitation Clinical Hospital of Wiktor Dega in Poznań

Spasticity treatment of lower and upper limb using Botulinum toxin - anatomical aspects 14

Spasticity treatment of lower and upper limb using Botulinum toxin - anatomical aspects 15

Artur Drużdż, M.D., Ph.D.

Neurology and Stroke Department, J. Struś Municipal Hospital in Poznań

Spasticity treatment of lower and upper limb using Botulinum toxin - anatomical aspects 16

Michał Schinwelski MD, PhD

Neurology, Specialist Hospital of St. Wojciech in Gdańsk

Spasticity treatment of lower and upper limb using Botulinum toxin - anatomical aspects 14

Joachim Dziwak, MD

 

Dane do faktury

 

Opłata za uczestnictwo: 6500 zł

 

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po korku jak ubiegać się o dofinansowanie. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji ; 

Karina Chomicz, tel. 787 536 888

DOFINANSOWANIA: Bożena Prońska, tel. 516 741 066

Spasticity treatment of lower and upper limb using Botulinum toxin - anatomical aspects 18

Go to Top