Postępowanie w pierwszorazowym i nawrotowym zwichnięciu rzepki – kurs podstawowy 7
Booked Event!
Ortopedia i Traumatologia

Postępowanie w pierwszorazowym i nawrotowym zwichnięciu rzepki – kurs podstawowy

TERMIN SZKOLENIA WKRÓTCE..

 

Rejestracja uczestników

Otwarcie kursu, omówienie zasad pracy na preparatach

Moduł 1. Postępowanie w pierwszorazowym urazowym (ostrym) zwichnięciu rzepki. Naprawa uszkodzeń i rekonstrukcje więzadłowe w zakresie aparatu wyprostnego stawu kolanowego

Sesja teoretyczna.

epidemiologia i aspekty etiopatologiczne istotne dla ustalenia rozpoznania; złamania kostno-chrzęstne – zasady postepowania diagnostyczno – terapeutycznego; diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w uszkodzeniach troczka przyśrodkowego; wskazania do rekonstrukcji MPFL po pierwszorazowym urazowym zwichnięciu; wskazania do korekcji anatomicznych czynników ryzyka nawrotu zwichnięcia (APIFs) w leczeniu chirurgicznym pierwszorazowego urazowego zwichnięcia rzepki; kiedy rekonstrukcja MPFL to za mało?

Test, sprawdzenie, omówienie wyników

Case presentations – przykłady pierwszorazowego zwichnięcia rzepki, algorytm decyzyjny, technika zespolenia złamania k-chrz (film) – dyskusja panelowa

Sesja warsztatowa 1

lokalizacja i usunięcie ciała wolnego (zachyłek nadrzepkowy, dół międzykłykciowy, zachyłek tylno-przyśrodkowy, zachyłek mięśnia podkolanowego) tips and tricks

Lunch

Moduł 2. Postępowanie w nawrotowym zwichnięciu rzepki

Sesja teoretyczna

diagnostyka w przypadku nawrotowego zwichnięcia rzepki – APIFs; techniki chirurgiczne w nawrotowym zwichnięciu rzepki<br />

Rekonstrukcja MPFL

możliwości i zasady wyboru przeszczepu, techniki pobrania; lokalizacja przyczepu udowego (anatomy-guided, x-ray guided, isometry-gided); rola napięcia przeszczepu w kontekście biomechaniki natywnego MPFL; technika rekonstrukcji MPFL (film śródop)

Case presentations – przykłady pierwszorazowego zwichnięcia rzepki, algorytm decyzyjny, technika zespolenia złamania k-chrz (film) – dyskusja panelowa

Przerwa kawowa

Sesja warsztatowa 2

Rekonstrukcja MPFL – gracilis, ITB, jedno i dwupęczkowo. Ocena punktu Schottlego, ocena izometrii, weryfikacja z anatomią

Sesja warsztatowa 3

Zespolenie złamania k-chrz (OCF) – mini-artrotomia, opracowanie brzegów, opracowanie loży, przeszczep kostny do loży, zespolenie

Dyskusja. Zakończenie szkolenia i odbiór certyfikatów

 

Postępowanie w pierwszorazowym i nawrotowym zwichnięciu rzepki – kurs podstawowy 8

prof. dr hab. n. med. Jacek Kruczyński

Postępowanie w pierwszorazowym i nawrotowym zwichnięciu rzepki – kurs podstawowy 9

dr n. med. Jacek Walawski

dr n. med. Jarosław Feluś

dr n. med. Jarosław Feluś

 

Dane do faktury

 

Opłata za uczestnictwo: 4200 ZŁ

Przy jednym preparacie pracuje 2 uczestników.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po korku jak ubiegać się o dofinansowanie. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji

DOFINANSOWANIA: Weronika Napierała, tel. 787 536 888

Postępowanie w pierwszorazowym i nawrotowym zwichnięciu rzepki – kurs podstawowy 10

Go to Top