Postępowanie w pierwszorazowym i nawrotowym zwichnięciu rzepki 7
Booked Event!
Ortopedia i Traumatologia

Postępowanie w pierwszorazowym i nawrotowym zwichnięciu rzepki

 

Rejestracja uczestników

Otwarcie kursu. Omówienie programu oraz zasad pracy na cadaverach.

MODUŁ 1 - Postępowanie w pierwszorazowym urazowym (ostrym) zwichnięciu rzepki. Naprawa uszkodzeń i rekonstrukcje więzadłowe w zakresie aparatu wyprostnego stawu kolanowego

Sesja teoretyczna cz. 1

•Pierwszorazowe zwichnięcie rzepki - zasady zaopatrywania uszkodzeń powierzchni stawowych •Pierwszorazowe zwichnięcie rzepki- czy jest miejsce dla szycia troczka przyśrodkowego? •Pierwszorazowe zwichnięcie rzepki - rekonstrukcja MPFL czy leczenie zachowawcze?

Case presentations – przykłady pierwszorazowego zwichnięcia rzepki, algorytm decyzyjny, technika zespolenia złamania k-chrz (film) – dyskusja panelowa

Przerwa kawowa

MODUŁ 2 - Postępowanie w nawrotowym zwichnięciu rzepki

Sesja teoretyczna cz. 2

•Algorytm diagnostyczny APIFs •Technika rekonstrukcji MPFL (film śródoperacyjny) •Trochleoplastyka poglębiająca – technika•Transfery guzowatości (dystalizacja, medializacja, anterioryzacja) technika •Osteotomie rotacyjne - udo, podudzie – technika

Case presentations – przykłady nawrotoego zwichnięcia rzepki, algorytm decyzyjny, technika zespolenia złamania k-chrz (film) – dyskusja panelowa

Lunch

Sesja warsztatowa cz. 1

•Rekonstrukcja MPFL – gracilis, ITB, jedno i dwupęczkowo. Ocena punktu Schottlego, ocena izometrii, weryfikacja z anatomią •Transpozycja guzowatości piszczeli: medializacja, dystalizacja •Zespolenie złamania k-chrz (OCF) – mini-artrotomia, opracowanie brzegów, opracowanie loży, przeszczep kostny do loży, zespolenie.

Przerwa kawowa

Sesja warsztatowa cz. 2

•Trochleoplastyka pogłębiająca kości udowej •Osteotomia piszczeli nad guzowatością

Podsumowanie. Zakończenie kursu. Certyfikaty

 

dr n. med. Jarosław Feluś

dr n. med. Jarosław Feluś

Postępowanie w pierwszorazowym i nawrotowym zwichnięciu rzepki 8

dr n. med. Jacek Walawski

Postępowanie w pierwszorazowym i nawrotowym zwichnięciu rzepki 9

dr n. med. Jerzy Cholewiński

 

Dane do faktury

 

Opłata za uczestnictwo: 3800 zł

Przy jednym preparacie pracuje 2 uczestników.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po korku jak ubiegać się o dofinansowanie. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji

DOFINANSOWANIA: Weronika Napierała, tel. 787 536 888

Postępowanie w pierwszorazowym i nawrotowym zwichnięciu rzepki 10

Go to Top