Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna w znieczuleniu miejscowym 7
Booked Event!
Ginekologia

Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna w znieczuleniu miejscowym

Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna w znieczuleniu miejscowym z wykorzystaniem systemu Hystero-block oraz systemu Gubbini mini.

 

Rejestracja uczestników

Otwarcie kursu. Omówienie zasad pracy na preparatach ludzkich.

Katarzyna Zimna-Gawlas - POZNAŃ LAB, prof. Maciej Wilczak

Anatomia i najczęstsze patologie jamy macicy w aspekcie stosowania diagnostyki i terapii histeroskopowej

Omówienie zasad znieczulenia miejscowego i stosowania systemu Hystero – Block

•rodzaje stosowanych preparatów farmakologicznych •praktyczne zasady dawkowania i przygotowania roztworów stosowanych w znieczuleniu miejscowym

Przerwa kawowa

Praktyczna prezentacja systemu histeroskopowego GUBBINI

•Histeroskopy - oryginal, ellipse i midi •GUBBINI Mini – Resektoskopy •Przygotowanie przez uczestników systemów histeroskopowych do pracy na fantomach

Warsztaty praktyczne na fantomach

Praktyczne stosowanie na fantomach znieczulenia miejscowego z wykorzystaniem systemu Hystero-Block oraz systemów histeroskopowych GUBBINI przed przystąpieniem do zajęć praktycznych na cadaverach

Lunch

Warsztaty praktyczne na nieutrwalonych preparatach torsów ludzkich

•znieczulenie miejscowe z wykorzystaniem systemu Hystero – Block,• waginoskopia • przejście przez kanał szyjki i ujście wewnętrzna kanału szyjki macicy bez rozszerzania kanału szyjki (bez hegarowania) • wizualizacja jamy macicy i ocena wnętrza jamy macicy oraz sposoby kontroli przepływu medium płynnego podczas wykonywania zabiegu • biopsja endometrium oraz zasady wykorzystania systemu quick-lock płaszcza zewnętrznego •histeroskopia diagnostyczna z użyciem Histeroskopów GUBBINI – oryginal, ellipse i midi •histeroskopia operacyjna z wykorzystaniem Resektoskopów GUBBINI Mini, zasady mini-histeroskopowej elektroresekcji zmian wewnątrzmacicznych

Zakończenie kursu, dyskusja, wręczenie certyfikatów

 

Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna w znieczuleniu miejscowym 8

prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak

 

Dane do faktury

 

Opłata za uczestnictwo: 4000 zł

Przy jednym preparacie torsu pracuje 4 uczestników.

Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna w znieczuleniu miejscowym 9

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po korku jak ubiegać się o dofinansowanie. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji

DOFINANSOWANIA: Weronika Napierała, tel. 787 536 888

Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna w znieczuleniu miejscowym 10

Go to Top