Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna w znieczuleniu miejscowym 31
Booked Event!
Ginekologia i urologia

Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna w znieczuleniu miejscowym

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH z zakresu MINIMALNIE INWAZYJNEJ CHIRURGII GINEKOLOGICZNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ pt.: HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM – „KROK PO KROKU” – STACJONARNIE.

Więcej znajdą Państwo w zakładce "Informacje".

 

Rejestracja uczestników

Otwarcie kursu. Omówienie zasad pracy na preparatach ludzkich.

Katarzyna Zimna-Gawlas - POZNAŃ LAB, prof. Maciej Wilczak

Anatomia i najczęstsze patologie jamy macicy w aspekcie stosowania diagnostyki i terapii histeroskopowej

Omówienie zasad znieczulenia miejscowego i stosowania systemu Hystero – Block

•rodzaje stosowanych preparatów farmakologicznych •praktyczne zasady dawkowania i przygotowania roztworów stosowanych w znieczuleniu miejscowym

Przerwa kawowa

Praktyczna prezentacja systemu histeroskopowego GUBBINI

•Histeroskopy - oryginal, ellipse i midi •GUBBINI Mini – Resektoskopy •Przygotowanie przez uczestników systemów histeroskopowych do pracy na fantomach

Warsztaty praktyczne na fantomach

Praktyczne stosowanie na fantomach znieczulenia miejscowego z wykorzystaniem systemu Hystero-Block oraz systemów histeroskopowych GUBBINI przed przystąpieniem do zajęć praktycznych na cadaverach

Lunch

Warsztaty praktyczne na nieutrwalonych preparatach torsów ludzkich

•znieczulenie miejscowe z wykorzystaniem systemu Hystero – Block,• waginoskopia • przejście przez kanał szyjki i ujście wewnętrzna kanału szyjki macicy bez rozszerzania kanału szyjki (bez hegarowania) • wizualizacja jamy macicy i ocena wnętrza jamy macicy oraz sposoby kontroli przepływu medium płynnego podczas wykonywania zabiegu • biopsja endometrium oraz zasady wykorzystania systemu quick-lock płaszcza zewnętrznego •histeroskopia diagnostyczna z użyciem Histeroskopów GUBBINI – oryginal, ellipse i midi •histeroskopia operacyjna z wykorzystaniem Resektoskopów GUBBINI Mini, zasady mini-histeroskopowej elektroresekcji zmian wewnątrzmacicznych

Zakończenie kursu, dyskusja, wręczenie certyfikatów

 

Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna w znieczuleniu miejscowym 32

prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak

Dane do faktury

Opłata za uczestnictwo: 4000 zł

Przy jednym preparacie torsu pracuje 4 uczestników.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po korku jak ubiegać się o dofinansowanie. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji: Karina Chomicz, tel. 787 536 888

Dofinansowanie, składanie wniosków*: Bożena Prońska - tel.: 516 741 066
*usługa płatna, świadczona przez zewnętrzną firmę

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu:

 • do 21 dni przed terminem szkolenia - Organizator zwraca 100% wniesionej opłaty za kurs,
 • do 20 dni, ale nie później niż 8 dni do terminu szkolenia Organizator zwraca 50% wniesionej opłaty za kurs,
 • poniżej 7 dni przed terminem szkolenia - Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

Rezygnację należy zgłosić mailowo pod adresem: biuro@poznanlab.pl.

 

Szanowna Pani Doktor,
Szanowny Panie Doktorze,

PO RAZ DRUGI W POLSCE
WARSZTATY HISTEROSKOPOWE
NA CADAVERACH

oraz

HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA
W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH z zakresu MINIMALNIE INWAZYJNEJ CHIRURGII GINEKOLOGICZNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ pt.:

HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM             

 – „KROK PO KROKU” – STACJONARNIE,

które odbywać się będą w 2023 roku w Międzynarodowym Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji, Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego

Kontynuując sukces z 2022 roku, po raz DRUGI W POLSCE rozpoczynamy w Poznaniu dniach 22.06.2023 oraz 21.09.2023 PRAKTYCZNE WARSZATAY HISTEROSKOPOWE NA CADAVERACH w POZNAŃ LAB Instytut Medycyny Praktycznej, które poprzedzą zajęcia kliniczne w GPSK UM w Poznaniu zaplanowane w terminach 23.06.2023 oraz 22.09.2023 roku. Będzie to unikalna możliwość ćwiczenia na profesjonalnych fantomach oraz cadaverach wszystkich etapów wykonywania histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej w znieczuleniu miejscowym w przygotowaniu do wykonywania w/w zabiegów u pacjentek.

Ten nowatorski i unikalny projekt edukacyjny pozwoli zapoznać Państwa ze wszystkimi etapami zabiegu histeroskopowego diagnostycznego i operacyjnego wykonywanego w znieczuleniu miejscowym. Umożliwi to sprawne i bezpieczne działania w zakresie wykorzystania techniki histeroskopowej przed przystąpieniem do zabiegów operacyjnych realizowanych „na żywo”. Według naszej wiedzy jest to pierwszy w Polsce tego typu projekt edukacyjny w zakresie histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjentek w przyszłości operowanych przez Państwa.

Terminy Warsztatów:

 1. WARSZTAT KLINICZNY 3 marca 2023,
 2. WARSZTAT KLINICZNY 21 kwietnia 2023,
 3. WARSZTAT KLINICZNY 23 czerwca 2023 + zajęcia NA CADAVERACH w Poznań LAB – Instytut Medycyny Praktycznej 22 czerwca 2023 (obowiązuje osobna rejestracja na każdy dzień),
 4. WARSZTAT KLINICZNY 22 września 2023 + zajęcia NA CADAVERACH w Poznań LAB – Instytut Medycyny Praktycznej 21 września 2023 (obowiązuje osobna rejestracja na każdy dzień),
 5. WARSZTAT KLINICZNY 24 listopada 2023.

Zamysłem naszym jest, aby Warsztaty były dedykowane lekarzom ginekologom, którzy dotychczas nie wykonywali tego typu zabiegów oraz tym Koleżankom i Kolegom, którzy opanowali już podstawowe techniki w zakresie histeroskopii, jednak nie wykonywali tego typu zabiegów w znieczuleniu miejscowym.

Zabiegi te są szczególnie istotne w praktycznej działalności zawodowej w zakresie diagnostyki i terapii takich schorzeń takich jak :

 • nieprawidłowe krwawienia maciczne,
 • polipy kanału szyjki macicy,
 • polipy błony śluzowej jamy macicy,
 • mięśniaki podśluzówkowe kanału i jamy macicy,
 • przegrody wewnątrzmaciczne,
 • zrosty wewnątrzmaciczne,
 • niepłodność,
 • niemożność donoszenia ciąży,
 • przerost błony śluzowej macicy i elektroresekcja endometrium jako alternatywa dla usunięcia macicy w przypadku obfitych i nieprawidłowych krwawień macicznych.

Pragniemy, aby dzięki poznaniu możliwości jakie daje endoskopia jamy macicy w znieczuleniu miejscowym, zmienić dotychczas dominujący w tym zakresie pogląd dotyczący wykorzystywania  zabiegu skrobania jamy macicy w diagnostyce i terapii ginekologicznej.

Dzięki rozpowszechnieniu histeroskopii ambulatoryjnej w znieczuleniu miejscowym chcemy, z jak największą grupą Koleżanek i Kolegów ginekologów, podzielić się naszym doświadczeniem w zakresie możliwości jakie daje ta nowoczesna i małoinwazyjna metoda endoskopowa.

Wstępne informacje dotyczące metody znajdziecie Państwo pod adresem internetowym poniżej.

http://kzmid.ump.edu.pl/histeroskopia-diagnostyczna

Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w operacjach histeroskopowych
w znieczuleniu miejscowym.

 1. PLAN WARSZTATÓW KLINICZNYCH w Ginekologiczno – Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu ul. Polna 33 dla terminów 23.06.2023 i 22.09.2023, KTÓRE MOŻNA POŁĄCZYĆ Z KURSEM NA CADAVERACH:

Wśród 5 – 6 zabiegów endoskopowych  z wykorzystaniem systemu znieczulenia miejscowego Hystero – Block planujemy :

 • 2 – 3  histeroskopie diagnostyczne z wykorzystaniem GUBBINI Histeroskopów – oryginal, ellipse
  i midi
 • 3 – 4 histeroskopie operacyjne z wykorzystaniem GUBBINI Mini Resectoscopów

Planujemy realizację warsztatów w formule stacjonarnej , czyli z udziałem lekarzy ginekologów obecnych na sali operacyjnej, co oczywiście będzie uzależnione od sytuacji epidemiologicznej.

Maksymalna liczba aktywnych uczestników Praktycznych Warsztatów Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej to 8 lekarzy ginekologów, którzy będą brali udział w zabiegach bezpośrednio przy stole operacyjnym.

Podczas zabiegów operacyjnych przedstawione będą „krok po kroku” szczegóły:

 • technik znieczulenia miejscowego z wykorzystaniem systemu Hystero – Block,
 • zabiegów histeroskopii diagnostycznej z użyciem GUBBINI Histeroskopów – oryginal, ellipse i midi,
 • zabiegów histeroskopii operacyjnej z wykorzystaniem GUBBINI Mini – Resektoskopów,
 • analizy korzyści ekonomicznych stosowania systemów GUBBINI Histeroskopii i Mini-Resektoskopii w działalności szpitala na warunkach ambulatoryjnych, czyli tzw. „outpatient clinic” minihisteroskopia w szpitalu .

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie od 2 stycznia 2023 roku pod nr tel. 511 717 606.

Koszt uczestnictwa w każdym z wybranych terminów WARSZTATÓW KLINICZNYCH – Szpital Polna 33 wynosi 2000 zł za i obejmuje:

 • bezpośredni udział w operacjach wykonywanych podczas warsztatów,
 • materiały warsztatowe dotyczące:
 • sprzętu histeroskopowego systemu GUBBINI – oryginal, ellipse i midi,
 • GUBBINI Mini – Resektoskopów,
 • systemu znieczulenia miejscowego Hystero – Block.

 

Dane do dokonania wpłaty za Warsztaty Kliniczne – Szpital - Polna 33:

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

 1. Polna 33, 60-535 Poznań

Bank Gospodarstwa Krajowego, Numer rachunku: 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002

(z dopiskiem WARSZTATY - data --.--.-- wybranego warsztatu + imię i nazwisko uczestnika)

Potwierdzenie dokonania opłaty prosimy przesłać na adres mailowy: minimalnieinwazyjna@gpsk.ump.edu.pl

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 511 717 606 – zachęcamy do kontaktu.

 1. PLAN WARSZTATÓW NA CADAVERACH w Poznań LAB – Instytut Medycyny Praktycznej – Przeźmierowo ul. Leśna 42a, W TERMINACH 22.06.2026 I 21.09.2023 (około 10 km od GPSK ul. Polna 33):

Podczas warsztatów na cadaverach planujemy :

 • prezentację systemów histeroskopowych GUBBINI :
 • Histeroskopów - oryginal, ellipse i midi oraz
 • GUBBINI Mini – Resektoskopów,
 • omówienie zasad znieczulenia miejscowego i stosowania systemu Hystero – Block,
 • praktyczne stosowanie systemów histeroskopowych GUBBINI na fantomach przed przystąpieniem do zajęć praktycznych na cadaverach,
 • zajęcia praktyczne na cadaverach podczas, których każdy z uczestników będzie mógł praktycznie wykonać :
 • znieczulenie miejscowe z wykorzystaniem systemu Hystero – Block,
 • zabieg histeroskopii diagnostycznej z użyciem GUBBINI Histeroskopów – oryginal, ellipse i midi,
 • zabieg histeroskopii operacyjnej z wykorzystaniem GUBBINI Mini – Resektoskopów.

Praktyczne warsztaty na cadaverach realizujemy we współpracy z POZNAŃ LAB Instytut Medycyny Praktycznej https://poznanlab.pl/. Zgłoszenia oraz wszelkie informacje organizacyjne a także dotyczące płatności dostępne są dla Państwa pod nr tel.  787 536 888. Rejestracji na część kursu na cadaverach można dokonać również na stronie: https://poznanlab.pl/szkolenia-ginekologiczne/ .

 

UWAGA !!!

Koleżanki i Koledzy ginekolodzy chcący uczestniczyć w Warsztatach na Cadaverach w dniach 22.06.2023 oraz 21.09.2023 w POŁACZENIU z NASTĘPUJĄCYMI po nich Praktycznymi Warsztatami Klinicznymi – Szpital Polna 33 w dniach 23.06.2023 oraz 22.09.2023

PROSZENI SĄ :

!!! O WCZEŚNIEJSZĄ REJESTRACJĘ NA WARSZTATY KLINICZNE – SZPITAL POLNA 33 !!!

pod numerem telefonu - 511-717-606, ponieważ :

TYLKO 8 lekarzy ginekologów

będzie mogło połączyć zajęcia na cadaverach z

!!! Praktycznymi Warsztatami Klinicznymi w dniach 23.06.2023 oraz 22.09.2023. !!!

 

Mamy ogromną nadzieję, że formuła AKTYWNEGO udziału w Warsztatach zainteresuje Państwa, a my jako organizatorzy postaramy się zapewnić Państwu wysoki poziom merytoryczny i edukacyjny Praktycznych Warsztatów : HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM – „KROK PO KROKU” – STACJONARNIE.

Serdecznie zapraszam,

prof. Maciej Wilczak

 

Organizator warsztatów: prof. Maciej Wilczak, Kierownik Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka

Patronat Honorowy: Jego Magnificencja, prof. dr hab. Andrzej Tykarski, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Partner Organizacyjny:  Marcin Bernaczyk, Dyrektor Sprzedaży Innovative Medical Solutions

 

Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna w znieczuleniu miejscowym 33

Go to Top