Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna w znieczuleniu miejscowym 4
Expired!
Booked Event!
Ginekologia i urologia

Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna w znieczuleniu miejscowym

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH z zakresu MINIMALNIE INWAZYJNEJ CHIRURGII GINEKOLOGICZNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ pt.: HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM – „KROK PO KROKU” – STACJONARNIE.

Więcej znajdą Państwo w zakładce "Informacje".

 

Rejestracja uczestników

Otwarcie kursu. Omówienie zasad pracy na preparatach ludzkich.

Katarzyna Zimna-Gawlas - POZNAŃ LAB, prof. Maciej Wilczak

Anatomia i najczęstsze patologie jamy macicy w aspekcie stosowania diagnostyki i terapii histeroskopowej

Omówienie zasad znieczulenia miejscowego i stosowania systemu Hystero – Block

•rodzaje stosowanych preparatów farmakologicznych •praktyczne zasady dawkowania i przygotowania roztworów stosowanych w znieczuleniu miejscowym

Przerwa kawowa

Praktyczna prezentacja systemu histeroskopowego GUBBINI

•Histeroskopy - oryginal, ellipse i midi •GUBBINI Mini – Resektoskopy •Przygotowanie przez uczestników systemów histeroskopowych do pracy na fantomach

Warsztaty praktyczne na fantomach

Praktyczne stosowanie na fantomach znieczulenia miejscowego z wykorzystaniem systemu Hystero-Block oraz systemów histeroskopowych GUBBINI przed przystąpieniem do zajęć praktycznych na cadaverach

Lunch

Warsztaty praktyczne na nieutrwalonych preparatach torsów ludzkich

•znieczulenie miejscowe z wykorzystaniem systemu Hystero – Block,• waginoskopia • przejście przez kanał szyjki i ujście wewnętrzna kanału szyjki macicy bez rozszerzania kanału szyjki (bez hegarowania) • wizualizacja jamy macicy i ocena wnętrza jamy macicy oraz sposoby kontroli przepływu medium płynnego podczas wykonywania zabiegu • biopsja endometrium oraz zasady wykorzystania systemu quick-lock płaszcza zewnętrznego •histeroskopia diagnostyczna z użyciem Histeroskopów GUBBINI – oryginal, ellipse i midi •histeroskopia operacyjna z wykorzystaniem Resektoskopów GUBBINI Mini, zasady mini-histeroskopowej elektroresekcji zmian wewnątrzmacicznych

Zakończenie kursu, dyskusja, wręczenie certyfikatów

 

Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna w znieczuleniu miejscowym 5

prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak

Dane do faktury

Opłata za uczestnictwo: 4000 zł

Przy jednym preparacie torsu pracuje 4 uczestników.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po korku jak ubiegać się o dofinansowanie. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji: Karina Chomicz, tel. 787 536 888

Dofinansowanie, składanie wniosków*: tel.: 516 741 066, pozyskajdofinansowanie@gmail.com
*usługa płatna, świadczona przez zewnętrzną firmę

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu:

 • do 30 dni przed terminem szkolenia - Organizator zwraca 100% wniesionej opłaty za kurs,
 • poniżej 30 dni, ale nie później niż 14 dni do terminu szkolenia Organizator zwraca 50% wniesionej opłaty za kurs,
 • poniżej 14 dni przed terminem szkolenia - Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

Rezygnację należy zgłosić mailowo pod adresem: biuro@poznanlab.pl.

Szanowna Pani Doktor,
Szanowny Panie Doktorze,

mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH z zakresu MINIMALNIE INWAZYJNEJ CHIRURGII GINEKOLOGICZNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ pt.:

HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM             

 – „KROK PO KROKU” – STACJONARNIE,

które odbywać się będą w 2023 roku w Międzynarodowym Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji, Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego

Kontynuując sukces z 2022 roku, po raz TRZECI W POLSCE rozpoczynamy w Poznaniu w dniu 21.09.2023 PRAKTYCZNE WARSZTATY HISTEROSKOPOWE NA CADAVERACH w POZNAŃ LAB Instytut Medycyny Praktycznej, które poprzedzą zajęcia kliniczne w GPSK UM w Poznaniu zaplanowane w terminach 23.06.2023 oraz 22.09.2023 roku. Będzie to unikalna możliwość ćwiczenia na profesjonalnych fantomach oraz cadaverach wszystkich etapów wykonywania histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej w znieczuleniu miejscowym w przygotowaniu do wykonywania w/w zabiegów u pacjentek.

Ten nowatorski i unikalny projekt edukacyjny pozwoli zapoznać Państwa ze wszystkimi etapami zabiegu histeroskopowego diagnostycznego i operacyjnego wykonywanego w znieczuleniu miejscowym. Umożliwi to sprawne i bezpieczne działania w zakresie wykorzystania techniki histeroskopowej przed przystąpieniem do zabiegów operacyjnych realizowanych „na żywo”. Według naszej wiedzy jest to pierwszy w Polsce tego typu projekt edukacyjny w zakresie histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjentek w przyszłości operowanych przez Państwa.

Zamysłem naszym jest, aby warsztaty były dedykowane lekarzom ginekologom, którzy dotychczas nie wykonywali tego typu zabiegów oraz tym Koleżankom i Kolegom, którzy opanowali już podstawowe techniki w zakresie histeroskopii, jednak nie wykonywali tego typu zabiegów w znieczuleniu miejscowym.

Zabiegi te są szczególnie istotne w praktycznej działalności zawodowej w zakresie diagnostyki i terapii takich schorzeń takich jak :

 • nieprawidłowe krwawienia maciczne,
 • polipy kanału szyjki macicy,
 • polipy błony śluzowej jamy macicy,
 • mięśniaki podśluzówkowe kanału i jamy macicy,
 • przegrody wewnątrzmaciczne,
 • zrosty wewnątrzmaciczne,
 • niepłodność,
 • niemożność donoszenia ciąży,
 • przerost błony śluzowej macicy i elektroresekcja endometrium jako alternatywa dla usunięcia macicy w przypadku obfitych i nieprawidłowych krwawień macicznych.

Pragniemy, aby dzięki poznaniu możliwości jakie daje endoskopia jamy macicy w znieczuleniu miejscowym, zmienić dotychczas dominujący w tym zakresie pogląd dotyczący wykorzystywania  zabiegu skrobania jamy macicy w diagnostyce i terapii ginekologicznej.

Dzięki rozpowszechnieniu histeroskopii ambulatoryjnej w znieczuleniu miejscowym chcemy, z jak największą grupą Koleżanek i Kolegów ginekologów, podzielić się naszym doświadczeniem w zakresie możliwości jakie daje ta nowoczesna i małoinwazyjna metoda endoskopowa.

Wstępne informacje dotyczące metody znajdziecie Państwo pod adresem internetowym poniżej.

http://kzmid.ump.edu.pl/histeroskopia-diagnostyczna

Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w operacjach histeroskopowych
w znieczuleniu miejscowym.

 1. PLAN WARSZTATÓW KLINICZNYCH w Ginekologiczno – Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu ul. Polna 33 - 22.09.2023, KTÓRE MOŻNA POŁĄCZYĆ Z KURSEM NA CADAVERACH:

Wśród 5 – 6 zabiegów endoskopowych  z wykorzystaniem systemu znieczulenia miejscowego Hystero – Block planujemy :

 • 2 – 3  histeroskopie diagnostyczne z wykorzystaniem GUBBINI Histeroskopów – oryginal, ellipse
  i midi
 • 3 – 4 histeroskopie operacyjne z wykorzystaniem GUBBINI Mini Resectoscopów

Planujemy realizację warsztatów w formule stacjonarnej , czyli z udziałem lekarzy ginekologów obecnych na sali operacyjnej, co oczywiście będzie uzależnione od sytuacji epidemiologicznej.

Maksymalna liczba aktywnych uczestników Praktycznych Warsztatów Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej to 8 lekarzy ginekologów, którzy będą brali udział w zabiegach bezpośrednio przy stole operacyjnym.

Podczas zabiegów operacyjnych przedstawione będą „krok po kroku” szczegóły:

 • technik znieczulenia miejscowego z wykorzystaniem systemu Hystero – Block,
 • zabiegów histeroskopii diagnostycznej z użyciem GUBBINI Histeroskopów – oryginal, ellipse i midi,
 • zabiegów histeroskopii operacyjnej z wykorzystaniem GUBBINI Mini – Resektoskopów,
 • analizy korzyści ekonomicznych stosowania systemów GUBBINI Histeroskopii i Mini-Resektoskopii w działalności szpitala na warunkach ambulatoryjnych, czyli tzw. „outpatient clinic” minihisteroskopia w szpitalu .

Koszt uczestnictwa w każdym z wybranych terminów WARSZTATÓW KLINICZNYCH – Szpital Polna 33 wynosi 2000 zł za i obejmuje:

 • bezpośredni udział w operacjach wykonywanych podczas warsztatów,
 • materiały warsztatowe dotyczące:
 • sprzętu histeroskopowego systemu GUBBINI – oryginal, ellipse i midi,
 • GUBBINI Mini – Resektoskopów,
 • systemu znieczulenia miejscowego Hystero – Block.
 1. PLAN WARSZTATÓW NA CADAVERACH w Poznań LAB – Instytut Medycyny Praktycznej – Przeźmierowo ul. Leśna 42a, W TERMINACH 22.06.2026 I 21.09.2023 (około 10 km od GPSK ul. Polna 33):

Podczas warsztatów na cadaverach planujemy :

 • prezentację systemów histeroskopowych GUBBINI :
 • Histeroskopów - oryginal, ellipse i midi oraz
 • GUBBINI Mini – Resektoskopów,
 • omówienie zasad znieczulenia miejscowego i stosowania systemu Hystero – Block,
 • praktyczne stosowanie systemów histeroskopowych GUBBINI na fantomach przed przystąpieniem do zajęć praktycznych na cadaverach,
 • zajęcia praktyczne na cadaverach podczas, których każdy z uczestników będzie mógł praktycznie wykonać :
 • znieczulenie miejscowe z wykorzystaniem systemu Hystero – Block,
 • zabieg histeroskopii diagnostycznej z użyciem GUBBINI Histeroskopów – oryginal, ellipse i midi,
 • zabieg histeroskopii operacyjnej z wykorzystaniem GUBBINI Mini – Resektoskopów.

Mamy ogromną nadzieję, że formuła AKTYWNEGO udziału w Warsztatach zainteresuje Państwa, a my jako organizatorzy postaramy się zapewnić Państwu wysoki poziom merytoryczny i edukacyjny Praktycznych Warsztatów : HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM – „KROK PO KROKU” – STACJONARNIE.

Serdecznie zapraszam,

prof. Maciej Wilczak

 

Organizator warsztatów: prof. Maciej Wilczak, Kierownik Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka

Patronat Honorowy: Jego Magnificencja, prof. dr hab. Andrzej Tykarski, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Partner Organizacyjny:  Marcin Bernaczyk, Dyrektor Sprzedaży Innovative Medical Solutions

 

Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna w znieczuleniu miejscowym 6

Go to Top