Blokady regionalne w obrębie klatki piersiowej i ściany jamy brzusznej 7
Booked Event!
Anestezjologia i Intensywna Terapia

Blokady regionalne w obrębie klatki piersiowej i ściany jamy brzusznej

Kurs z wykorzystaniem nieutrwalonych preparatów anatomicznych. Partnerem medycznym kursu jest firma Pajunk

 

Dzień 1, piątek 8 maja

Rejestracja uczestników.Lunch

Powitanie uczestników i otwarcie kursu

Sposoby optymalizacji obrazu ultrasonograficznego oraz techniki prowadzenia igły

Omówienie poszczególnych blokady w obrębie ściany jamy brzusznej – podstawy anatomiczne, sono anatomia, wskazania, techniki wykonania

a. Blokada płaszczyzny mięśnia poprzecznego brzucha (TAP, Subcostal TAP) b. Blokada nerwu biodrowo-podbrzusznego i biodrowo-pachwinowego c. Blokada osłonki mięśnia prostego brzucha (rectus sheath block) d. Blokada przedziału mięśnia czworobocznego lędźwi (QLB I, II i III) e. Prezentacja sonoanatomii i techniki blokad na modelu żywym f. Ćwiczenia praktyczne – samodzielne obrazowanie na modelach

Omówienie poszczególnych blokady w obrębie klatki piersiowej – podstawy anatomiczne, sonoanatomia, wskazania, techniki wykonania:

a. Blokada przykręgowa odcinku piersiowym (TPVB) b. Blokada w przedziale mięśnia prostownika grzbietu (ESP block) c. PECS I, PECS II d. Blokada w przedziale mięśnia zębatego przedniego (SAPB) e. Blokady przymostkowe f. Prezentacja sono anatomii i techniki blokad na modelu żywym g. Ćwiczenia praktyczne – samodzielne obrazowanie na modelach

Omówienie blokad centralnych pod kontrolą USG – podstawy anatomiczne, sono anatomia, wskazania, techniki wykonania:

a. Znieczulenie zewnątrzoponowe b. Prezentacja sono anatomii na modelu żywym c. Ćwiczenia praktyczne – samodzielne obrazowanie na modelach

Dzień 2, sobota 9 maja

Ćwiczenia praktyczne

a. Blokada płaszczyzny mięśnia poprzecznego brzucha (TAP, Subcostal TAP) b. Blokada nerwu biodrowo-podbrzusznego i biodrowo-pachwinowego c. Blokada osłonki mięśnia prostego brzucha (rectus sheath block) d. Blokada przedziału mięśnia czworobocznego lędźwi (QLB I, II i III)

Lunch

Ćwiczenia praktyczne c.d

a. Blokada przykręgowa odcinku piersiowym (TPVB) b. Blokada w przedziale mięśnia prostownika grzbietu (ESP block) c. PECS I, PECS II d. Blokada w przedziale mięśnia zębatego przedniego (SAPB) e. Blokady przymostkowe f. Znieczulenie zewnątrzoponow

Zakończenie kursu i wręczenie certyfikatów

 

Blokady regionalne w obrębie klatki piersiowej i ściany jamy brzusznej 8

lek. Wojciech Gola

Anestezjologia

Blokady regionalne w obrębie klatki piersiowej i ściany jamy brzusznej 8

lek. Michał But

Anestezjologia

Blokady regionalne w obrębie klatki piersiowej i ściany jamy brzusznej 8

lek. Paweł Pietraszek

 

Dane do faktury

Opłata za uczestnictwo: 2860,00 zł

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po korku jak ubiegać się o dofinansowanie. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji

Blokady regionalne w obrębie klatki piersiowej i ściany jamy brzusznej 11

Go to Top