Artroskopia kolana - podstawy oraz proste procedury naprawcze 7
Booked Event!
Ortopedia i Traumatologia

Artroskopia kolana – podstawy oraz proste procedury naprawcze

Serdecznie zapraszamy Państwa na trzecią edycję kursu „Podstawy artroskopii stawu kolanowego oraz proste procedury naprawcze”. Kurs dedykowany jest rezydentom oraz lekarzom ortopedom rozpoczynającym swoją przygodę z artroskopią kolana. Program szkolenia jest maksymalnie ukierunkowany na nabywanie umiejętności praktycznych:
• uczestnicy spędzą ponad 6h na ćwiczeniach w sali warsztatowej, pracując w grupach trzyosobowych na preparatach nieutrwalonych. Gwarantuje to, iż każdy z uczestników będzie miał możliwość przeprowadzenia wszystkich etapów artroskopii opisanych w szczegółowym programie kursu (patrz poniżej) - od założenia portów po proste procedury naprawcze. Poprawność ich wykonania będzie każdorazowo oceniona przez prowadzących;
• udział w szkoleniu będzie wymagał wcześniejszego, samodzielnego przygotowania - organizatorzy udostępnią uczestnikom przygotowane wcześniej przez prowadzących treści multimedialne, dotyczące podstaw teoretycznych dotyczących zagadnień objętych kursem (krótkie wykłady, filmy operacyjne, prezentacje). Ich przyswojenie ocenione zostanie krótkim testem przeprowadzonym na początku kursu;
• nowatorska formuła szkolenia pozwoli na skupienie się podczas kursu stricte na zagadnieniach praktycznych i doskonaleniu umiejętności manualnych, najważniejszych na tym etapie nabywania wiedzy. Dostęp do treści multimedialnych nie będzie wymagał dodatkowej opłaty.

 

Rejestracja

Otwarcie kursu. Sprawy organizacyjne. Zasady pracy na preparatach

Ćwiczenia praktyczne manualne z artroskopem

•poziomowanie obrazu, triangulacja, światło, ostrość etc

Warsztaty na preparatach anatomicznych cz. 1

- zakładanie przednich portów artroskopowych AM, AL, triangulacja, poziomowanie, ostrość, światło; - zakładanie portów nadrzepkowych, umiejscowienie, orientacja, triangulacja; - zakładanie portów tylnych (PM, PL), orientacja, triangulacja; - porty specjalne (podłąkotkowe etc.), umiejscowienie, technika, orientacja; - postępowanie z ciałem Hoffy. Sposoby omijania, technika resekcji shaverem - synowektomia przedniego przedziału, fałdów, usuwanie ciał wolnych.

Przerwa kawowa

Wykład wizualny (film, komentarz)

- taktyka oceny łąkotki przyśrodkowej i jej uszkodzeń; taktyka oceny łąkotki bocznej i jej uszkodzeń; taktyka oceny ACL, typy uszkodzeń (FEM, TIB, częściowe), ocena PCL

Warsztaty na preparatach anatomicznych cz. 2

- ocena chrząstki stawowej - PFJ (morfologia bloczka), TFJ. Stosowanie skali ICRS; - taktyka oceny łąkotki przyśrodkowej (koślawienie, piecrusting, medial release, Gillquist, portal PM etc), uszkodzenia, menisco-capsular separation, hidden lesions etc. - taktyka oceny łąkotki bocznej (figure „4”, zachyłek nadrzepkowy, anatomiczna mobilność tylnej części), uszkodzenia. - taktyka oceny ACL - pęczki, przyczepy, uszkodzenia - taktyka oceny PCL - pęczki, przyczepy, uszkodzenia

Lunch

Warsztaty na preparatach anatomicznych cz. 3

- artroskopia terapeutyczna - mikrozłamania, meniscektomia, szew łąkotki, shaving remnantu ACL, lokalizacja brzegu tylnego LFC przy ACL vs residents’ ridge.

Zakończenie kursu i wręczenie certyfikatów

 

Artroskopia kolana - podstawy oraz proste procedury naprawcze 8

dr n. med. Jacek Walawski

dr n. med. Jarosław Feluś

dr n. med. Jarosław Feluś

 

Dane do faktury

 

Opłata za uczestnictwo: 3500 zł

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po kroku jak ubiegać się o dofinansowanie. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji

DOFINANSOWANIA: Weronika Napierała, tel. 787 536 888

Artroskopia kolana - podstawy oraz proste procedury naprawcze 9

Go to Top