Pokrywanie Ubytków Skóry w Obrębie Kończyny Dolnej 17
Expired!
Booked Event!
Ortopedia i Traumatologia

Pokrywanie Ubytków Skóry w Obrębie Kończyny Dolnej

Kurs z dziedziny ortopedii i traumatologii skierowany do ortopedów oraz chirurgów urazowych.

 

Rejestracja uczestników

Powitanie uczestników, omówienie programu kursu

Zastosowanie technik płatowych w ortopedii - po co, na co mi to, na jakie okolice? - M. Kułakowski

Przygotowanie rany do pokrycia płatem - definitywny debridment rany bez kompromisów - B. Mańkowski

Złamania otwarte - zasady postępowania z wczesnym pokryciem płatem - K. Elster

Przerwa kawowa

Wprowadzenie - napinacz powięzi szerokiej (tensor fascia lata flap - TFL) - M. Kułakowski

Warsztaty praktyczne - technika preparowania TFL

Wprowadzenie - mięsień obszerny boczny (vastus lateralis flap - VL) - B. Mańkowski

Warsztaty praktyczne - technika preparowania VL

Wprowadzenie - mięsień brzuchaty łydki i płaszczkowaty (gastrocnemius flap - GM, hemisoleus flap) - B. Mańkowski

Warsztaty praktyczne - technika preparowania GM

Przerwa na lunch

Wprowadzenie - Suralis flap - M. Kułakowski

Warsztaty praktyczne - technika preparowania suralis flap

Wprowadzenie - mięsień strzałkowy krótki (peroneus brevis flap-PBF)- K. Elster

Warsztaty praktyczne - technika preparowania PBF

Wprowadzenie - mięsień zginacz palucha i zginacz palców (flexor hallucis longus - FHL, flexor digitorum longus - FDL) - K. Elster

Warsztaty praktyczne - technika preparowania FHL, FDL

Q&A - czyli co chciałbym jeszcze wiedzieć - dyskusja na całego?

Zakończenie kursu i wręczenie certyfikatów

 

Pokrywanie Ubytków Skóry w Obrębie Kończyny Dolnej 18

dr n. med. Karol Elster

Pokrywanie Ubytków Skóry w Obrębie Kończyny Dolnej 19

dr n. med. Michał Kułakowski

Pokrywanie Ubytków Skóry w Obrębie Kończyny Dolnej 20

dr n. med. Bartosz Mańkowski

Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii szczękowo-twarzowej. Zajmuje się lec...
Czytaj wiecej

 

Dane do faktury

Koszt uczestnictwa: 3200 zł

Pokrywanie Ubytków Skóry w Obrębie Kończyny Dolnej 21

Go to Top