Pediatric Trauma Course 7
Booked Event!

Pediatric Trauma Course

Patronem kursu jest prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki, kierownik Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej, Prezes Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Szkolenie będzie miało modułową formułę i podzielone będzie tematycznie na najważniejsze zagadnienia opieki nad dziećmi z obrażeniami ciała. W szczególności omówimy odmienności anatomiczne i radiologiczne wieku dziecięcego, zagadnienia wczesnego postępowania po urazie i intensywnej terapii a także złamań otwartych. Dokładnie przedstawione będą poszczególne obrażenia typowe dla wieku dziecięcego: złamania kości długich, obrażenia nasadowe, uszkodzenia stawu łokciowego.
Kurs będzie miał przede wszystkim wymiar praktyczny, oparty o dużą liczbę zajęć warsztatowych. W trakcie szkolenia będzie możliwość wykonania zespoleń najczęstszych i typowych złamań dziecięcych ( warsztaty na bazie „saw-bone”).
Inicjatywa szkoleniowa adresowana jest zarówno do lekarzy rezydentów, jak i bardziej doświadczonych specjalistów w zakresie ortopedii i ortopedii dziecięcej. Zaproszeni goście z wiodących europejskich klinik traumatologii i ortopedii dziecięcej zapewnią odpowiedni poziom merytoryczny.

 

Dzień I, czwartek 20 października 2022 r.

Rejestracja uczestników. Lunch

Moduł 1 – Anatomia i radiologia

Panel wykładowy

• Otwarcie kursu • Anatomiczne różnice kości u dzieci • Radiologia pediatryczna – odmienności • Rodzaje złamań w wieku dziecięcym • Zrost kostny • Remodeling i jego ograniczenia

Practical Exercise 1

External Fixation (Pelvic Ring & Femur) Saw bone

Moduł 2 - Dziecko w stanie zagrożenia życia

Przerwa kawowa

Panel wykładowy

• Odmienności fizjologiczne wieku dziecięcego • Opieka przedszpitalna • SOR - pediatryczny zespół urazowy • Radiologia w polytraumie

Panel wykładowy c.d

• Leczenie wstrząsu • Intensywna Terapia • Damage Control Orthopaedics • Złamania otwarte • ACS

Practical Exercise 2

Elastic Nailing of the Femur, Saw bone

Practical Exercise 3

Adolescent Femoral Nail, Saw bone

Dzień II, piątek 21 października 2022 r.

Moduł 3 - Obrażenia miednicy i stawu biodrowego

Grupa dyskusyjna 1 - Radiologia & Leczenie wstępne

Panel wykładowy

• Złamania miednicy i okolicy stawu biodrowego • Złamania kości udowej u dzieci młodszych • ESIN - podstawy, wskazania, technika • Leczenie operacyjne złamań kosci udowej • Ostre złuszczenie głowy kosci udowej • Złamania patologiczne

Moduł 4 - Obrażenia stawowe kolana i stawu skokowego

Przerwa kawowa

Panel wykładowy

• Uszkodzenia nasadowe • Obrażenia końca dalszego kości udowej • Złamania wyniosłości międzykłykciowej • Złamania trzonu kości piszczelowej • Złamania trójpłaszczyznowe i Tillaux• Złamania końca bliższego kości piszczelowej

Lunch

Practical Exercise 4

Tibia ORIF Triplane, Saw bone

Grupa dyskusyjna 2 - Obrażenia kończyny dolnej

Moduł 5 - Obrażenia kończyny górnej

Panel wykładowy

• Złamania trzonów przedramienia • Łokieć - anatomia i radiologia • Złamania nadkłykciowe kości ramiennej •Złamania nadkłykciowe z upośledzonym krążeniem •Złamania kłykcia bocznego kości ramiennej

Przerwa kawowa

Panel wykładowy c.d.

• Złamania kłykcia przyśrodkowego kości ramiennej • Złamania ze zwichnięciem okolicy stawu łokciowego • Złamania bliższego końca i trzonu kości ramiennej • Powikłania złamań okolicy stawu łokciowego

Grupa dyskusyjna 4 - Obrażenia okolicy stawu łokciowego

Kolacja

Restauracja Lumiere

Dzień III, sobota 22 października 2022 r.

Moduł 6 - Cadaver lab – łokieć

Practical Exercise 5 - Cadaver workshop – Elbow

• dostęp przedni do stawu łokciowego & Dostęp boczny - zespolenie kłykcia bocznego (drut Kirschnera) • złamanie nadkłykciowe - zespolenie przezskórne (druty Kirschnera, lateral & crossed pins) • złamanie nadkłykciowe - zespolenie z dostępu tylnego z osteotomią wyrostka łokciowego (zespolenie 2-płytkowe + lag screw)

Przerwa kawowa

Moduł 7: Obrażenia i złamania ręki & Cadaver lab

Panel wykładowy

• Złamania końca dalszego kości promieniowej • Uszkodzenia nadgarstka • Złamania kości łódeczkowatej • Powikłania złamań kości łódeczkowatej • Uszkodzenia ścięgien zginaczy

Lunch

Practical Exercise 6: Cadaver workshop - Hand

Dyskusja. Podsumowanie. Wręczenie certyfikatów

 

Pediatric Trauma Course 8

prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki

Patronat naukowy

Pediatric Trauma Course 8

dr n. med. Marek Kolaśniewski

Kierownik naukowy

Pediatric Trauma Course 8

lek. Ewa Kotwicka

Pediatric Trauma Course 8

lek. Tomasz Schwarz

Pediatric Trauma Course 8

lek. Michał Maciejewski

Pediatric Trauma Course 8

lek. Pascal Sturz

 

Dane do faktury

 

Opłata za uczestnictwo: 5400 zł

W cenę kursu wliczona jest kolacja w dniu 27.05.2022r. w restauracji Lumiere (Hotel Edison).

Przy jednym preparacie pracuje 2 uczestników.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po korku jak ubiegać się o dofinansowanie. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji

DOFINANSOWANIA: Weronika Napierała, tel. 787 536 888

Pediatric Trauma Course 14

Go to Top