Pediatric Trauma Course 12
Expired!
Booked Event!

Pediatric Trauma Course

Patronem kursu jest prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki, kierownik Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej, Prezes Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Szkolenie będzie miało modułową formułę i podzielone będzie tematycznie na najważniejsze zagadnienia opieki nad dziećmi z obrażeniami ciała. W szczególności omówimy odmienności anatomiczne i radiologiczne wieku dziecięcego, zagadnienia wczesnego postępowania po urazie i intensywnej terapii a także złamań otwartych. Dokładnie przedstawione będą poszczególne obrażenia typowe dla wieku dziecięcego: złamania kości długich, obrażenia nasadowe, uszkodzenia stawu łokciowego.
Kurs będzie miał przede wszystkim wymiar praktyczny, oparty o dużą liczbę zajęć warsztatowych. W trakcie szkolenia będzie możliwość wykonania zespoleń najczęstszych i typowych złamań dziecięcych ( warsztaty na bazie „saw-bone”).
Inicjatywa szkoleniowa adresowana jest zarówno do lekarzy rezydentów, jak i bardziej doświadczonych specjalistów w zakresie ortopedii i ortopedii dziecięcej. Zaproszeni goście z wiodących europejskich klinik traumatologii i ortopedii dziecięcej zapewnią odpowiedni poziom merytoryczny.

 

Dzień I, czwartek 20 października 2022 r.

Rejestracja uczestników. Lunch

Moduł 1 – Anatomia i radiologia

Panel wykładowy

• Otwarcie kursu • Anatomiczne różnice kości u dzieci • Radiologia pediatryczna – odmienności • Rodzaje złamań w wieku dziecięcym • Zrost kostny • Remodeling i jego ograniczenia

Practical Exercise 1

External Fixation (Pelvic Ring & Femur) Saw bone

Moduł 2 - Dziecko w stanie zagrożenia życia

Przerwa kawowa

Panel wykładowy

• Odmienności fizjologiczne wieku dziecięcego • Opieka przedszpitalna • SOR - pediatryczny zespół urazowy • Radiologia w polytraumie

Panel wykładowy c.d

• Leczenie wstrząsu • Intensywna Terapia • Damage Control Orthopaedics • Złamania otwarte • ACS

Practical Exercise 2

Elastic Nailing of the Femur, Saw bone

Practical Exercise 3

Adolescent Femoral Nail, Saw bone

Dzień II, piątek 21 października 2022 r.

Moduł 3 - Obrażenia miednicy i stawu biodrowego

Grupa dyskusyjna 1 - Radiologia & Leczenie wstępne

Panel wykładowy

• Złamania miednicy i okolicy stawu biodrowego • Złamania kości udowej u dzieci młodszych • ESIN - podstawy, wskazania, technika • Leczenie operacyjne złamań kosci udowej • Ostre złuszczenie głowy kosci udowej • Złamania patologiczne

Moduł 4 - Obrażenia stawowe kolana i stawu skokowego

Przerwa kawowa

Panel wykładowy

• Uszkodzenia nasadowe • Obrażenia końca dalszego kości udowej • Złamania wyniosłości międzykłykciowej • Złamania trzonu kości piszczelowej • Złamania trójpłaszczyznowe i Tillaux• Złamania końca bliższego kości piszczelowej

Lunch

Practical Exercise 4

Tibia ORIF Triplane, Saw bone

Grupa dyskusyjna 2 - Obrażenia kończyny dolnej

Moduł 5 - Obrażenia kończyny górnej

Panel wykładowy

• Złamania trzonów przedramienia • Łokieć - anatomia i radiologia • Złamania nadkłykciowe kości ramiennej •Złamania nadkłykciowe z upośledzonym krążeniem •Złamania kłykcia bocznego kości ramiennej

Przerwa kawowa

Panel wykładowy c.d.

• Złamania kłykcia przyśrodkowego kości ramiennej • Złamania ze zwichnięciem okolicy stawu łokciowego • Złamania bliższego końca i trzonu kości ramiennej • Powikłania złamań okolicy stawu łokciowego

Grupa dyskusyjna 4 - Obrażenia okolicy stawu łokciowego

Kolacja

Restauracja Lumiere

Dzień III, sobota 22 października 2022 r.

Moduł 6 - Cadaver lab – łokieć

Practical Exercise 5 - Cadaver workshop – Elbow

• dostęp przedni do stawu łokciowego & Dostęp boczny - zespolenie kłykcia bocznego (drut Kirschnera) • złamanie nadkłykciowe - zespolenie przezskórne (druty Kirschnera, lateral & crossed pins) • złamanie nadkłykciowe - zespolenie z dostępu tylnego z osteotomią wyrostka łokciowego (zespolenie 2-płytkowe + lag screw)

Przerwa kawowa

Moduł 7: Obrażenia i złamania ręki & Cadaver lab

Panel wykładowy

• Złamania końca dalszego kości promieniowej • Uszkodzenia nadgarstka • Złamania kości łódeczkowatej • Powikłania złamań kości łódeczkowatej • Uszkodzenia ścięgien zginaczy

Lunch

Practical Exercise 6: Cadaver workshop - Hand

Dyskusja. Podsumowanie. Wręczenie certyfikatów

 

Pediatric Trauma Course 13

prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki

Patronat naukowy

Pediatric Trauma Course 13

dr n. med. Marek Kolaśniewski

Kierownik naukowy

Pediatric Trauma Course 13

lek. Ewa Kotwicka

Pediatric Trauma Course 13

lek. Tomasz Schwarz

Pediatric Trauma Course 13

lek. Michał Maciejewski

Pediatric Trauma Course 13

lek. Pascal Sturz

 

Dane do faktury

 

Opłata za uczestnictwo: 5400 zł

W cenę kursu wliczona jest kolacja w dniu 27.05.2022r. w restauracji Lumiere (Hotel Edison).

Przy jednym preparacie pracuje 2 uczestników.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po korku jak ubiegać się o dofinansowanie. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji

DOFINANSOWANIA: Weronika Napierała, tel. 787 536 888

Pediatric Trauma Course 19

Go to Top