“Upper and lower limb anatomy course – cadaver practical’s” 08-09 czerwca 2018

Szkolenie poprowadzą znakomici wykładowcy i praktycy: dr n. med. Artur Drużdż – Ordynator Oddziału Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu oraz dr n. med. Agnieszka Przystańska – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Kurs objęty został patronatem regionalnych oddziałów Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Neurologii.


Go to Top