Top 10 blokad anestezji regionalnej - moduł podstawowy 4
Booked Event!
AnestezjologiaOrtopedia i Traumatologia

Top 10 blokad anestezji regionalnej – moduł podstawowy

 

Rejestracja uczestników. Lunch

Rozpoczęcie kursu, powitanie uczestników. Omówienie zasad pracy na preparatach anatomicznych

Panel wykładowy cz. I

Omówienie podstawowych zasad ultrasonografii, neurostymulacji, leków znieczulających. •Blokady w chirurgii kończyny górnej: anatomia, sonoanatomia, wskazania, dostępy

Przerwa kawowa

Panel wykładowy cz. II

•Blokady w chirurgii kończyny dolnej: anatomia, sonoanatomia, wskazania, dostępy

Ćwiczenia praktyczne z sonoanatomii na modelach żywych

Warsztaty praktyczne na ludzkich preparatach nieutrwalonych cz. I - Blokady splotu ramiennego

•dostęp między mięśniami pochyłymi •dostęp nadobojczykowy •dostęp podobojczykowy •dostęp pachowy

Lunch

Warsztaty praktyczne na ludzkich preparatach nieutrwalonych cz. II - Blokady kończyny dolnej

• blokada nerwu udowego •blokada nerwu kulszowego •blokada okołokostkowa

Przerwa kawowa

Warsztaty praktyczne na ludzkich preparatach nieutrwalonych cz. III - Blokady przedniej ściany brzucha:

• Blokada mięśnia poprzecznego brzucha •Blokada osłonki mięśnia prostego brzucha •Blokada nerwu biodrowo-podbrzusznego i biodrowo-pachwinowego

Podsumowanie, dyskusja, wręczenie certyfikatów - zakończenie kursu

 

Top 10 blokad anestezji regionalnej - moduł podstawowy 5

dr n. med. Artur Soczka

Lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista z ortoped...
Czytaj wiecej

Top 10 blokad anestezji regionalnej - moduł podstawowy 6

lek. Patryk Szczęśniewski

Top 10 blokad anestezji regionalnej - moduł podstawowy 6

lek. Arkadiusz Biniaś

 

Dane do faktury

 

Opłata za uczestnictwo: 4200,00 zł

Szkolenie wyłącznie dla lekarzy z PWZ. Przy jednym preparacie pracuje czterech uczestników.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po korku jak ubiegać się o dofinansowanie. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji: Weronika Napierała, tel. 787 536 888

Informacje odnośnie dofinansowań unijnych: biuro@poznanlab.pl

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu:

  • do 30 dni przed terminem szkolenia - Organizator zwraca 100% wniesionej opłaty za kurs,
  • poniżej 30 dni, ale nie później niż 14 dni do terminu szkolenia Organizator zwraca 50% wniesionej opłaty za kurs,
  • poniżej 14 dni przed terminem szkolenia - Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

Rezygnację należy zgłosić mailowo pod adresem: biuro@poznanlab.pl.

Top 10 blokad anestezji regionalnej - moduł podstawowy 8

Go to Top