Praktyczna anatomia ginekologiczno-onkologiczna w laparoskopii 7
Booked Event!
Ginekologia

Praktyczna anatomia ginekologiczno-onkologiczna w laparoskopii

Warsztaty praktyczne na nieutrwalonych preparatach ludzkich. Partnerem medycznym kursu jest firma STORZ.

 

Rejestracja uczestników. Kawa.

Otwarcie kursu. Omówienie zasad pracy na preparatach ludzkich.

Przejście do sali warsztatowej. Przygotowanie do pracy.

Warsztaty praktyczne na preparatach - cz.I

• anatomia przestrzeni wewnątrzotrzewnowej – m. in. identyfikacja moczowodów, fałdów więzadeł krzyżowo-macicznych i nerwów podbrzusznych• anatomia przestrzeni pozaotrzewnowej po przecięciu więzadła obłego – m.in. więzadło pępkowe, przestrzenie okołopęcherzowe, naczynia biodrowe zewnętrzne, nerw zasłonowy, dół zasłonowy, identyfikacja moczowodu, identyfikacja więzadła biodrowo-grzebieniowego (celem pectopexii)

Lunch

Warsztaty praktyczne na preparatach - cz.II

• preparowanie moczowodu i uwidocznienie tętnicy biodrowej wewnętrznej i jej gałęzi (m.in. tętnicy macicznej)• preparowanie do wewnątrz od tętnicy biodrowej wewnętrznej – m.in. w przestrzeni okołoodbytniczej • usunięcie węzłów chłonnych miednicowych

Przerwa kawowa

Warsztaty praktyczne na preparatach - cz.III

• anatomia promontorium i kości krzyżowej pod kątem sacro/promonto-fiksacji• preparowanie pęcherza moczowego (do TLH oraz do założenia siatki celem likwidacji cystocoele)• preparowanie odbytnicy (do założenia siatki celem likwidacji rectocoele)• anatomia przestrzeni Retziusa – m.in. celem przygotowania do operacji sposobem Burcha i leczenia defektu bocznego cystocoele

Podsumowanie kursu, dyskusja, rozdanie certyfikatów

 

Praktyczna anatomia ginekologiczno-onkologiczna w laparoskopii 8

prof. dr hab. n. med. Andrzej Malinowski

Praktyczna anatomia ginekologiczno-onkologiczna w laparoskopii 8

dr n. med. Michał Wojciechowski

Praktyczna anatomia ginekologiczno-onkologiczna w laparoskopii 8

dr n. med. Dariusz Owczarek

 

Dane do faktury

Opłata za uczestnictwo: 4 500,00 zł

Informacje dodatkowe:

- kurs dedykowany jest lekarzom w trakcie specjalizacji oraz specjalistom chirurgom

i ginekologom z PWZ,

- przy każdym preparacie (nieutrwalonym torsie ludzkim) pracować będzie 3 uczestników,

- preparaty są przebadane pod kątem HIV, HBV, HCV i Syphilis,

- uczestnicy pracować będą w warunkach sali operacyjnej - organizator zapewnia

odzież chirurgiczną,

- każdy uczestnik otrzyma punkty edukacyjne OIL,

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po korku jak ubiegać się o dofinansowanie. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji

Praktyczna anatomia ginekologiczno-onkologiczna w laparoskopii 11

Go to Top