IV Kurs mikrochirurgii ucha 7
Expired!
Booked Event!
Laryngologia

IV Kurs mikrochirurgii ucha

Warsztaty praktyczne na nieutrwalonych preparatach głów ludzkich.

 

Czwartek , 31.01.2019, Miejsce szkolenia: POZNAŃ LAB

Rejestracja uczestników.

Wprowadzenie ( Szkolenie w otochirurgii / Podstawy wiercenia i ssakowania / Losowanie stanowisk )

GRUPA A & GRUPA B

GRUPA A / Wykłady ( myringoplastyka; ossikuloplastyka; stapedotomia; operacje przewlekłego zapalenia ucha środkowego (technika zamknięta, technika otwarta, BOT))

GRUPA B / Ćwiczenia (drenaż wentylacyjny; płat meato-tympanalny; antromastoidektomia; epitympanotomia; tympanotomia tylna)

Przerwa – lunch

GRUPA A & GRUPA B

GRUPA A / Ćwiczenia (drenaż wentylacyjny; płat meato-tympanalny; antromastoidektomia; epitympanotomia; tympanotomia tylna)

GRUPA B / Wykłady ( myringoplastyka; ossikuloplastyka; stapedotomia; operacje przewlekłego zapalenia ucha środkowego (technika zamknięta, technika otwarta, BOT))

Podsumowanie dnia. Pytania.

GRUPA A & GRUPA B

Piątek, 01.02.2019, Miejsce szkolenia: POZNAŃ LAB

Drenaż wentylacyjny u dzieci

GRUPA A & GRUPA B

GRUPA A / Ćwiczenia (technika otwarta; dekompresja nerwu twarzowego; dekompresja worka śródchłonki; labiryntektomia)

GRUPA B / Wykłady (implantacje ślimakowe; implantacje BAHA; endoskopia w otochirurgii; operacje guzów kości skroniowej oraz kąta mostowo-móżdżkowego)

Przerwa – lunch

GRUPA A & GRUPA B

GRUPA A / Wykłady (implantacje ślimakowe; implantacje BAHA; endoskopia w otochirurgii; operacje guzów kości skroniowej oraz kąta mostowo-móżdżkowego)

GRUPA B / Ćwiczenia (technika otwarta; dekompresja nerwu twarzowego; dekompresja worka śródchłonki; labiryntektomia)

Podsumowanie dnia. Pytania.

GRUPA A & GRUPA B

 

IV Kurs mikrochirurgii ucha 8

prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter

IV Kurs mikrochirurgii ucha 8

dr n med. Wojciech Gawęcki

IV Kurs mikrochirurgii ucha 8

dr n med. Piotr Dąbrowski

IV Kurs mikrochirurgii ucha 8

dr med. Andrzej Balcerowiak

IV Kurs mikrochirurgii ucha 8

dr hab. n. med. Jarosław Szydłowski

 

Dane do faktury

Opłata za uczestnictwo: 3500,00 zł
Na jeden preparat przypadać będzie 2 uczestników.
Liczba uczestników szkolenia: 12

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po korku jak ubiegać się o dofinansowanie. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji

IV Kurs mikrochirurgii ucha 13

Go to Top