Anatomiczne aspekty leczenia spastyczności kończyny górnej i dolnej toksyną botulinową 4
Booked Event!
Neurologia

Anatomiczne aspekty leczenia spastyczności kończyny górnej i dolnej toksyną botulinową

Kurs podstawowy dla neurologów oraz specjalistów rehabilitacji na ludzkich preparatach nieutrwalonych.

 

DZIEŃ I – KOŃCZYNA GÓRNA

Rejestracja uczestników

Otwarcie kursu. Omówienie agendy oraz zasad pracy na cadaverach.

Wzorce spastyczności kończyny górnej - M. Jóźwiak

Anatomia funkcjonalna oraz identyfikacja ultrasonograficzna wybranych mięśni kończyny górnej - A. Przystańska, A. Drużdż

10:30 - 11:00

Identyfikacja ultrasonograficzna wybranych mięśni kończyny górnej - praca w grupach na modelach żywych

Przerwa na lunch

Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem preparatów nieutrwalonych cz. 1

Identyfikacja USG wybranych mięśni kończyny górnej: biceps brachii brachialis, brachioradialis, pronator teres, pronator quadratus, flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, flexor digitorum profundus & superficialis, flexor pollicis longus, adductor pollicis. • Demonstracja możliwości oceny położenia igły (in i out of plane) • Nauka wykonania iniekcji pod kontrolą USG - podanie znaczników

Przerwa kawowa

Dysekcja preparatów anatomicznych kończyny górnej.

Podsumowanie dnia. Dyskusja.

DZIEŃ II – KOŃCZYNA DOLNA

Wzorce spastyczności kończyny dolnej - M. Jóźwiak

Anatomia funkcjonalna oraz identyfikacja ultrasonograficzna wybranych mięśni kończyny dolnej - A. Przystańska, A. Drużdż

Przerwa kawowa

Identyfikacja ultrasonograficzna wybranych mięśni kończyny dolnej - praca w grupach na modelach żywych

Przerwa na lunch

Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem preparatów nieutrwalonych cz. 2

Identyfikacja usg wybranych mięśni kończyny dolnej: tibialis posterior, soleus, gastrocnemius lateral & medial head, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus, flexor hallucis longus, flexor digitorum longus, extensor hallucis longus; • Iniekcje pod kontrolą USG - podanie znaczników.

Dysekcja preparatów anatomicznych kończyny dolnej

Podsumowanie. Dyskusja. Certyfikaty.

 

Anatomiczne aspekty leczenia spastyczności kończyny górnej i dolnej toksyną botulinową 5

Artur Drużdż, M.D., Ph.D.

Neurology and Stroke Department, J. Struś Municipal Hospital in Poznań

Anatomiczne aspekty leczenia spastyczności kończyny górnej i dolnej toksyną botulinową 6

Prof. Marek Jóźwiak, MD, Ph.D

Orthopedics & Rehabilitation Clinical Hospital of Wiktor Dega in Poznań

Anatomiczne aspekty leczenia spastyczności kończyny górnej i dolnej toksyną botulinową 7

Agnieszka Przystańska, Ph.D., DDS

Poznań University of Medical Sciences, Department of Oral Rehabilitation, Div...
Czytaj wiecej

Anatomiczne aspekty leczenia spastyczności kończyny górnej i dolnej toksyną botulinową 8

Michał Schinwelski MD, PhD

Neurology, Specialist Hospital of St. Wojciech in Gdańsk

Anatomiczne aspekty leczenia spastyczności kończyny górnej i dolnej toksyną botulinową 9

Joachim Dziwak

 

Dane do faktury

 

Koszt uczestnictwa w kursie: 6500zł

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po korku jak ubiegać się o dofinansowanie. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji

DOFINANSOWANIA: Karina Chomicz, tel. 787 536 888

Anatomiczne aspekty leczenia spastyczności kończyny górnej i dolnej toksyną botulinową 10

Go to Top