Booked Event!
Stomatologia

Algorytm postępowania w zabiegach regeneracji kości w implantologii

Warsztaty praktyczne na preparatach głów ludzkich. Partnerem medycznym kursu jest firma IMPLACORE.

 

Dzień 1 - czwartek 16 maja 2019

Rejestracja uczestników

Powitanie. Omówienie zasad pracy na preparatach.

Prezentacja systemu implantologicznego Implant Direct: procedura chirurgiczna na fantomach; procedura protetyczna na fantomach

Anatomia i histologia zatok szczękowych i kości szczęki.

Przerwa na kawę

Omówienie procedur chirurgicznych:otwarty sinus lift; zamknięty sinus lift rozszczepienie wyrostka zębodołowego

Dzień 2 - piątek 17 maja 2019

Analiza skanów tomografii 3D i planowanie zabiegów chirurgicznych.

Przerwa na kawę

Część praktyczna : otwarty sinus lift przy użyciu narzędzi rotacyjnych i piezosurgery; zamknięty sinus lift przy użyciu narzędzi rotacyjnych i piezosurgery; zabiegi augmentacyjne; natychmiastowe implantacje

Przerwa na lunch

Część praktyczna : owarty sinus lift przy użyciu narzędzi rotacyjnych i piezosurgery; zamknięty sinus lift przy użyciu narzędzi rotacyjnych i piezosurgery; rozszczepienie wyrostka zębodołowego; zabiegi augmentacyjne; natychmiastowe implantacje

Dyskusja, rozdanie certyfikatów, zakończenie szkolenia.

 

dr n. med. Doni Mikołaj Allecou

dr n. med. Igor Meissner

 

Dane do faktury

Opłata za uczestnictwo: 6 400,00 zł

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po korku jak ubiegać się o dofinansowanie. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji

Go to Top