Booked Event!
Stomatologia

Chirurgia Kostna i Implantologiczna. Zaawansowane Techniki Augmentacji Kości

Warsztaty praktyczne na preparatach głów ludzkich. Partnerem medycznym kursu jest firma C.Witt Dental .

 

Dzień 1 - sobota 14 kwietnia 2019

Rejestracja uczestników

Powitanie uczestników i rozpoczęcie kursu

Panel wykładowy

Bezpieczna implantacja, podniesienie dna zatoki szczękowej, chirurgia stomatologiczna (ekstrakcje, resekcje, postępowanie przy ropniach, pobieranie wycinków), techniki augmentacji kości<br /> <br />

Lunch

Ćwiczenia na preparatach głów ludzkich

Implantacje natychmiastowe i odroczone, podniesienie dna zatoki szczękowej. Augmentacje z użyciem membran i preparatów kościozastępczych.

Przerwa kawowa

Ćwiczenia na preparatach cd.

Dzień 2 - niedziela 14 kwietnia 2019

Panel wykładowy

Bloki kostne, techniki pobierania kości autogennej, rozszczepianie wyrostka zębodołowego, lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego

Przerwa kawowa

Zabieg pokazowy pobrania bloku kostnego z kości ciemieniowej, omówienie ćwiczeń praktycznych

Lunch

Ćwiczenia na preparatach głów ludzkich

Pobieranie kości autogennej - okolica bródki, okolicy zatrzonowcowej oraz maksymalizacja wykorzystania kości autogennej w miejscu operowanym, rozszczep wyrostka, lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego

Zakończenie kursu i wręczenie certyfikatów

 

lek. dent. Mariusz Bołzan

lek. dent. Tomasz Żabski

 

Dane do faktury

Opłata za uczestnictwo: 7 900,00 zł

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po korku jak ubiegać się o dofinansowanie. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

Uczelnia Łazarskiego, Budynek F

ul. Świeradowska 43

02-662 Warszawa

Go to Top